მეფისაშვილი რუსუდან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 რუსუდან მეფისაშვილი - გრიგოლ ხანძთელის მოწაფეების სააღმშენებლო მოღვაწეობა ქართლში 1963-4 - მაცნე ტექსტი
1971 რუსუდან მეფისაშვილი - სოფელ ხეითის ძეგლი საბა-წმინდა 1971-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1982 რუსუდან მეფისაშვილი - О некоторых особенностиях композиционного построения крестовокупольных церквей Грузии XI века 1982-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი