აბდალაძე ალექსანდრე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1972 ალექსანდრე აბდალაძე - ერთი სომხური ანდერძ-მინაწერი ბასიანის ბრძოლის შესახებ 1972-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1973 ალექსანდრე აბდალაძე - შამქორის ბრძოლის თარიღისათვის 1973-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1974 ალექსანდრე აბდალაძე - XII-XIII სს. საქართველოს ისტორიის ქრონოლოგიის შესწავლისათვის 1974-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1975 ალექსანდრე აბდალაძე - ლაშა გიორგის მემკვიდრის საკითხისათვის 1975-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1976 ალექსანდრე აბდალაძე - XV საუკუნის პირველი ნახევრის საქართველოს ისტორიიდან 1976-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 ალექსანდრე აბდალაძე - "ჩიხთა" ვინაობისათვის 1977-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 ალექსანდრე აბდალაძე - დავით აღმაშენებლის "ძმის თოტორმეს" გამო 1978-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 სომხურ ხელნაწერთა XIV-XV საუკუნეების ანდერძების (ჰიშატაკარანების) ცნობები საქართველოს შესახებ - ძველი სომხურიდან თარგმნა, შესავალი, კომენტარები და შენიშვნები დაურთო ა. აბდალაძემ 1978 - ჰიშატაკარანების ცნობები საქართველოს შესახებ ტექსტი
1982 ალექსანდრე აბდალაძე - XI-XV სს. საქართველოს სახელმწიფო წყობილების ისტორიიდან ("დარბაზი") 1982-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1984 მოვსეს ხორენაცი - "სომხეთის ისტორია" - ძველი სომხურიდან თარგმნა, შესავალი და შენიშვნები დაურთო ალექსანდრე აბდალაძემ 1984 - მოვსეს ხორენაცი - "სომხეთის ისტორია" -
1984 ალექსანდრე აბდალაძე - ჰოვჰანეს დრასხანაკერცტისეული ვურისა და გამრთა "ქვეყნების" კვალდაკვალ 1984-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ალექსანდრე აბდალაძე - "ცხოვრება ქართველთა მეფეთას" არმენოფილური ტენდენციის მიზეზებისათვის 1987-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2005 ალექსანდრე აბდალაძე - სომხურ ხელნაწერთა X-XIII საუკუნეების ანდერძ-მინაწერების ცნობები საქართველოს შესახებ 2005 - ჰიშატაკარანების ცნობები საქართველოს შესახებ -