1978 - ჰიშატაკარანების ცნობები საქართველოს შესახებ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

სომხურ ხელნაწერთა XIV-XV საუკუნეების ანდერძების (ჰიშატაკარანების) ცნობები საქართველოს შესახებ

სრული სათაური:

სომხურ ხელნაწერთა XIV-XV საუკუნეების ანდერძების (ჰიშატაკარანების) ცნობები საქართველოს შესახებ - ძველი სომხურიდან თარგმნა, შესავალი, კომენტარები და შენიშვნები დაურთო ა. აბდალაძემ - საქართველოს ისტორიის წყაროები 8 - საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები V - თბილისი - 1978

რესურსები ინტერნეტში:

https://archive.org/details/hishatakaranarm


გამომცემელი:

აბდალაძე ალექსანდრე


შინაარსი[edit]