2005 - ჰიშატაკარანების ცნობები საქართველოს შესახებ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

სომხურ ხელნაწერთა X-XIII საუკუნეების ანდერძ-მინაწერების ცნობები საქართველოს შესახებ

სრული სათაური:

ალექსანდრე აბდალაძე - სომხურ ხელნაწერთა X-XIII საუკუნეების ანდერძ-მინაწერების ცნობები საქართველოს შესახებ - არტანუჯის წყაროები 3 - თბილისი - 2005

---

გამომცემელი:

აბდალაძე ალექსანდრე


შინაარსი[edit]