1974-2 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1974-2

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1974-2 - თბილისი - 1974

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/169010

სარჩევი
  • ირაკლი ანთელავა - ცვლილებები ფეოდალურ-ბატონყმური ურთიერთობის საფუძვლებში XVIII საუკუნის საქართველოში
  • თამაზ აბაშიძე - ორენოვანი საბუთების სპარსული ნაწილების დიპლომატიკური თავისებურებანი
  • ალექსანდრე აბდალაძე - XII-XIII სს. საქართველოს ისტორიის ქრონოლოგიის შესწავლისათვის