ანთელავა ირაკლი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1974 ირაკლი ანთელავა - ცვლილებები ფეოდალურ-ბატონყმური ურთიერთობის საფუძვლებში XVIII საუკუნის საქართველოში 1974-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 ირაკლი ანთელავა - იოანე ბაგრატიონის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური შეხედულებანი 1977-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 ირაკლი ანთელავა - იოანე ბაგრატიონის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური შეხედულებანი - II 1978-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 ირაკლი ანთელავა - დაყმევების პროცესის მასშტაბის საკითხისათვის XVIII საუკუნის საქართველოში 1978-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი

წერილები ირაკლი ანთელავაზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1987 გრიგოლ მარგიანი - წყაროების ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდი ირაკლი ანთელავას შრომებში 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -