აბაშიძე თამაზ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1974 თამაზ აბაშიძე - ორენოვანი საბუთების სპარსული ნაწილების დიპლომატიკური თავისებურებანი 1974-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1975 თამაზ აბაშიძე - ქართულ-სპარსული ორენოვანი საბუთების სასოიურღალო სიგელები 1975-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1991 თამაზ აბაშიძე, მზია სურგულაძე - წინასწარი ანგარიში ისტორიული დოკუმენტების ავტომატიზებული ბანკების შედგენის შესახებ 1991 - მრავალთავი - ტომი XVI ტექსტი
2016 "ქართული ისტორიული საბუთები" - XVI საუკუნე (ქართლი და სამცხე-საათაბაგო) - ტომი შეადგინა და ქართული ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა მზია სურგულაძემ, სპარსული ტექსტები მოამზადა თამაზ აბაშიძემ - ტომის რედაქტორები - ზაზა აბაშიძე, ელენე ცაგარეიშვილი 2016 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი IV -