აბაშიძე ზაზა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2016 "ქართული ისტორიული საბუთები" - XVI საუკუნე (ქართლი და სამცხე-საათაბაგო) - ტომი შეადგინა და ქართული ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა მზია სურგულაძემ, სპარსული ტექსტები მოამზადა თამაზ აბაშიძემ - ტომის რედაქტორები - ზაზა აბაშიძე, ელენე ცაგარეიშვილი 2016 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი IV -