2016 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი IV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი IV

სრული სათაური:

"ქართული ისტორიული საბუთები" - XVI საუკუნე (ქართლი და სამცხე-საათაბაგო) - ტომი შეადგინა და ქართული ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა მზია სურგულაძემ, სპარსული ტექსტები მოამზადა თამაზ აბაშიძემ - ტომის რედაქტორები - ზაზა აბაშიძე, ელენე ცაგარეიშვილი - თბილისი 2016

საბუთები
 1. 1500-1503 წწ. - ერთგულების წიგნი გერასიმე კუმურდოელისა ევაგრე კათალიკოსისადმი - Hd-2130
 2. 1501 წ. - წყალობის განახლების წიგნი ევაგრე კათალიკოსისა მახარებელ მაღალაძისადმი - 1449-1621
 3. 1503 წ. - აღთქმის წიგნი კოსტანტინე მეფისა კათალიკოს დოროთეოსისადმი - 1449-1656
 4. 1503-1509, 1511-1516 წწ. - შეწირულების წიგნი ჯავახ ჯავახიშვილისა სვეტიცხოველისადმი - 1449-1657, 1449-1173
 5. 1504 წ. - შეწირულების წიგნი სულმამა ამილახორისა სვეტიცხოველისადმი - 1449-1491, 1449-1170, 1461-14/023.
 6. 1504 წ. - პირობის წიგნი ციხელისა დოროთეოს კათალიკოსისადმი
 7. 1505-1525 წწ. - ანგარიშგება დიღმის წმინდა გიორგის დეკანოზის ფილიპე მღვდლისა მის მიერ ეკლესიისათვის შეძენილი ქონების შესახებ - Hd-9409
 8. 1505-1525 წწ. - შეწირულების განახლების წიგნი დავით მეფისა შიომღვიმის მონასტრისადმი - Hd-1574
 9. 1505-1525 წწ. - შეწირულების წიგნი დავით მეფისა თბილისის სიონისადმი - Hd-14592
 10. 1505-1540 წწ. - განჩინება ბატონ ბაგრატისა და ათანასე აბრამიშვილის სამამულო დავაზე - E-073/05
 11. 1506 წ. - შეწირულების წიგნი აბაშ ბარათაშვილისა სვეტიცხოვლისადმი
 12. 1508 წ. 05.01. - ნასყიდობის წიგნი ქავთარასძისა პატრონ ნესტარჯანისადმი - Sd-732
 13. 1508 წ. - სააღაპე შეწირულების წიგნი მონაზონ გაიანესი შიომღვიმისადმი - 1449-1492, 1461-14/012
 14. 1508-1509 წწ. - შეწირულების სიგელი მზეჭაბუკ ათაბაგისა აწყურის ღმრთისმშობლისადმი - 1449-1493, Sd-2857 ბ, H-06/56
 15. 1509 წ. - მამულის ნასყიდობის წიგნი მისრია სუმბაძისა მოძღვარ მარკოზისადმი - Sd-136 ა, Sd-136 ბ
 16. 1510-1515 წწ. - წიგნი ანტიოქიის პატრიარქ დოროთეოსისა მაწყვერლისადმი მისთვის ეპისკოპოსთა კურთხევის უფლების მინიჭების შესახებ - Ad-503
 17. 1511 წ. - სააღაპე შეწირულების წიგნი დავით მეფისა გორის სიონის ღმრთისმშობლისადმი - გსიემ №7601-31
 18. 1512 წ. 05.07. - წყალობის წიგნი დავით მეფისა ივანე სოლაღაშვილისადმი - 1448-61
 19. 1512 წ. - სააღაპე წიგნი თევდორე კოტეტიშვილისა მღვიმელ ბარბარესადმი - Ad-11
 20. 1513 წ. - შეწირულების წიგნი თაყა ამილახორისა სამთავისის ტაძრისადმი - Ad-12 ა
 21. 1514 წ. - შეწირულების წიგნი უცნობი პირისა წილკნის ეკლესიისადმი - 1449-1589
 22. 1516 წ. 04.13. - შეწირულების წიგნი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1658, E-073/88
 23. 1516 წ. ახლო - ქართლის საპატრიარქოს სამცხის სამწყსო - თავადური სახლები და სამფლობელოები - Ad-91, Sd-2858 ა, H-06/27
 24. 1516-1535 წწ. - შეწირულების წიგნი პატრონ ყუარყუარესი მთაწმინდის პორტაიტის ღმრთისმშობლისადმი - 1461-03/138
 25. 1517-1520 წწ. - პირობის წიგნი მანუჩარისა ბასილი კათალიკოსისადმი - Ad-549, 1449-1631
 26. 1517-1525 წწ. - შეუვალობის წიგნი დავით მეფისა სვეტიცხოველისადმი - 1448-1036, E-240/75.
 27. 1517-1528, 1529-1531 წწ. - ღალის ამოკვეთის წიგნი, ბოძებული კათალიკოს ბასილის მიერ თევდოსისძეთათვის - Hd-1332.
 28. 1517-1528, 1529-1531 წწ. - სათავდებო წიგნი ბეგასი კათალიკოს ბასილისადმი - 1449-1618.
 29. 1517-1528, 1529-1531 წწ. - ერთგულების წიგნი ზოსიმე კუმურდოელისა ბასილი კათალიკოსისადმი - Hd-2083
 30. 1518 წ. - შეწირულების წიგნი ბარძიმ ამილახორისა საყვირეთის ღმრთისმშობლისადმი - 1449-1617
 31. 1518 წ. - პირობის წიგნი ყვარყვარე ათაბაგისა კათალიკოს ბასილისადმი - Sd-2857 ა, 1449-1665, E-073/73.
 32. 1518 წ. - წყალობის წიგნი შიოშ ფალავანდიშვილისა გიორგი გულიკაშვილისადმი - 1448-02612, Hd-7338
 33. 1519 წ. - შეწირულების წიგნი ივანე სოლოღაშვილისა ქვათახევისადმი - 1449-1534 ა; 1519 წ. ახლო - მამულის გაცვლილობის წიგნი ივანე სოლოღაშვილისა ქვათახევისადმი - 1449-1534 ბ
 34. 1520 წ. 10.09. - შეწირულების წიგნი ნესტარჯან-ყოფილ ნინოსი ქვათახევისადმი - 1449-1535
 35. 1520 წ. - სააღაპე შეწირულების წიგნი მერაბ ციციშვილისა ქვათახევის მონასტრისადმი - 1449-1494
 36. 1523 წ. - ბარათაშვილების გაყრის წიგნი - Ad-1299, Hd-3329, Hd-11630, 1449-1332.
 37. 1523 წ. - შეწირულების წიგნი თაყა ამილახორისა შიომღვიმისადმი - 1449-1536; 1658 წ. - აღაპის გაჩენის წიგნი მელქისედეკ წინამძღვრისა გივი ამილახორისადმი.
 38. 1523 წ. - შეწირულების წიგნი ელენე-ყოფილ ელისაბედისა თბილისის სიონის ღმრთისმშობლისადმი - 1449-1537
 39. 1525 წ. - შეწირულების წიგნი ივანე სოლოღაშვილისა შიომღვიმისადმი - 1449-1538
 40. 1525-1526 წწ. - წყალობის წიგნი პატრონ ლუარსაბისა ივანე სახლთუხუცესისადმი - Sd-798
 41. 1525-1526 წწ. - დავით-დამიანეს სააღაპე შეწირულების წიგნი სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1495, H-13/05, E-073/46.
 42. 1526 წ. 06.16. - მამულის წყალობის წიგნი პატრონ ლუარსაბისა ციხოველასადმი - Hd-1532, Qd-9600 ბ, 1450-32/286.
 43. 1526 წ. - შეწირულების სიგელი პატრონ თარგამოსისა და პატრონ ალექსანდრესი სვეტიცხოვლისადმი
 44. 1526 წ. - შეწირულების წიგნი გიორგი მეფისა მთაწმინდის პორტაიტის ღმრთისმშობლისადმი - 1461-03/139
 45. 1526 წ. ახლო - წყალობის წიგნი პატრინ ლუარსაბისა ციხოველ იმნაძისადმი - 1450-32/298
 46. 1527 წ. ახლო - საკანონო შეწირულების წიგნი ბაინდურ ერისთავისა სვეტიცხოვლისადმი.
 47. 1527-1556 წწ. - განჩინება ლუარსაბ მეფისა გოშფარ და როინ ჯავახიშვილთა გაყრის საქმეზე - Qd-605
 48. 1527-1556 წწ. - განჩინება ბარათაშვილების გაყრის საქმეზე - 1450-18/098
 49. 1529 წ. - შეწირულების წიგნი აბაშ ბარათაშვილისა სვეტიცხოველისადმი - 1449-1539, H-13/18
 50. 1530 წ. 12.11. - თარხნობის წიგნი ლუარსაბ მეფისა ქვათახევის კრებულისადმი - Hd-1372
 51. 1531 წ. - წყალობის წიგნი ბასილი კათალიკოსისა გიორგი ჭარმაულისადმი - Sd-733
 52. 1532 წ. - მალაქია კათალიკოსის მიერ სვეტიცხოველისათვის შეწირული ქონების ნუსხა - Ad-16
 53. 1532 წ. - შეწირულების სიგელი ნავ-ყუარყუარესი მთაწმინდის პორტაიტის ღმრთისმშობლისადმი - Iviron-115
 54. 1532 წ. ახლო - შეწირულების სიგელი პატრონ ყუარყუარესი მთაწმინდის პორტაიტის ღმრთისმშობლისადმი - 1461-03/137
 55. 1532-1534 წწ. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1647
 56. 1532-1534 წწ. - განჩინება მალაქია კათალიკოსისა ბასილი კათალიკოსის დროს მცხეთისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების შესახებ - Ad-550, 1449-1637
 57. 1532-1534 წწ. - მცხეთის დაკარგული მამულების ნუსხა - 1449-1619
 58. 1536 წ. - შეწირულების წიგნი იანქო საგინაშვილისა თბილისის სიონისადმი - 1449-1540
 59. 1536-1540 წწ. - განჩინება ლუარსაბ მეფისა კათალიკოსისა და წილკნელის სასაზღვრო დავის შესახებ - 1449-1591, E-073/04
 60. 1537-1538 წწ. - განჩინება ლუარსაბ მეფისა იოთამ და ორბელ ბარათაშვილთა გაყრის საქმეზე - 1450-11/112
 61. 1537-1552 წწ. - განჩინება ლუარსაბ მეფისა კათალიკოსისა და გერმანოზ ბარათაშვილის სასაზღვრო დავაზე - H-13/19
 62. 1540 წ. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა თბილისის სიონისადმი - Hd-1373
 63. 1540 წ. - სააღაპე შეწირულების სიგელი გიორგი-ყოფილ გერასიმესი სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1497, E-073/11
 64. XVI ს. დასაწყისი - 1540 წ. - შეწირულების წიგნი ბაგრატ მუხრანბატონისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1627
 65. 1541/1542 წ. 05.20. - მიწის ნასყიდობის წიგნი იოვანე და მახარებელ ელიოზიშვილებისა მღვიმის კანდელაკ გრიგოლისადმი - Sd-134 ა, Sd-134 ბ
 66. 1542 წ. - შეწირულების წიგნი დავითისა და ნიკოლოზისა მთაწმინდის უდაბნოსადმი - Sd-526
 67. 1542 წ. - წყალობის წიგნი კათალიკოს თეოდოსისა ქადაგ რომანოზ მაღალაძისადმი - Hd-1353, Qd-9597.
 68. 1543 წ. 04.20. - ფარიშატ და გიორგი ბარათაშვილების გაყრის წიგნი - 1449-329, Hd-10381, Hd-10375, K-15/04.
 69. 1543-1552 წწ. - მუხრანბატონ ერეკლესა და ბარძი ამილახორის სამამულო დავის გარიგების წიგნი - Hd-13750, 1461-14/010.
 70. 1544 წ. 01.10. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ეღმიშაშვილ ყულიას მიერ ეზიაშვილ ტერტერასათვის - 1448-9233
 71. 1546 წ. 02.04. - სვეტიცხოვლის განძეულის ნუსხა - Ad-501
 72. 1546 წ. - ნასყიდობის წიგნი დავით შატბერისშვილისა ხოჯა ასვატურაშვილისადმი - Hd-1575
 73. 1546 წ. - ნიკოლოზ კათალიკოსის დადგენილება ახალქალაქელი მოყალნეების გამოსაღების შესახებ - Ad-623
 74. 1546 წ. - თარხნობის წიგნი ლუარსაბ მეფისა ასვატურა ავანაშვილისადმი - 1449-1541
 75. 1547 წ. 10.20. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1654
 76. 1547 წ. - წყალობის წიგნი პატრონ კოსტანტილესი თევდორე იაკობიძისადმი - Sd-725 ა
 77. 1547 წ. - მიწის ნასყიდობის წიგნი სანასარასი ვეციკასადმი - Hd-1555
 78. XVI ს. პირველი ნახევარი - შეწირულების წიგნი სიაოშ თურმანისძისა ქვათახევის მონასტრისადმი - 1449-1610
 79. XVI ს. პირველი ნახევარი - სამცხე-საათაბაგოს მღვდელმთავართა ნუსხა
 80. XVI ს. პირველი ნახევარი - მცხეთის საყდრის კუთვნილი მამულების ნუსხა - Ad-697
 81. XVI ს. პირველი ნახევარი - სასაზღვრო დავის გარიგების წიგნი მიცემული გოსტაშაბ ბარათაშვილის მიერ ოსიყმა ბუჟღულაშვილისათვის - Hd-1568
 82. XVI საუკუნის შუა ხანები - დიღმელ გლეხთა შეწირულების წიგნები დიღმის წმინდა გიორგისადმი - Hd-1051 ა, Hd-1051 ბ, Hd-1051 გ, Hd-1051 დ, Hd-1051 ე, Hd-1051 ვ.
 83. XVI საუკუნის შუა ხანები - წყალობის წიგნი პატრონ ალექსანდრესი გიორგი გლურჯიძისადმი - 1448-522.
 84. XVI საუკუნის შუა ხანები - საჩივარი გიორგი ქაფშასძისა - H-71/.
 85. XVI საუკუნის შუა ხანები - წყალობის წიგნი მაჰმად-ბეგისა ფარიმუზასშვილ ბეროასადმი - C-39/.
 86. 1551 წ. 9 ივნისი - შეწირულების წიგნი პატრონ რამაზისა თბილისის სიონისადმი - 1449-1542
 87. 1552 წ. 6 მაისი - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1543
 88. 1552 წ. 15 აგვისტო - ნასყიდობის წიგნი დავით დიარაშვილისა ომარ იანდარაშვილისადმი - 1448-1539
 89. 1552 წ. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა თბილისის სიონისადმი - 1449-1498
 90. 1553 წ. - შეწირულების წიგნი პატრონ კოსტანტინესი სიონის ღმრთისმშობლისადმი - Ad-13
 91. 1555-1556 წწ. - ფიცის წიგნი ლუარსაბ მეფისა ბარზი ამილახორისადმი - Hd-2120
 92. 1556 წ. 6 აპრილი - ლუარსაბ მეფის განაჩენი ამბროსი მიქაძისა და ქაბულ თორელის საჯვარისმტვირთველო სარგოს შესახებ - 1450-06/101, 1449-3082.
 93. 1556 წ. - წყალობის წიგნი დედოფალ ნესტანდარეჯანისა დონდორა მამადედაშვილისადმი - Sd-138
 94. 1556 წ. - ერთგულების წიგნი საბა მტბევარისა კათალიკოს დომენტისადმი - Ad-720.
 95. 1556 წ. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ და სვიმონ მეფეებისა მთაწმინდის წმ. დავითის მონასტრისადმი - 1449-1605
 96. 1556-1560 წწ. - შეწირულების წიგნი მამისა ამილახორისშვილისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1499
 97. 1556-1568, 1578-1600 წწ. - მამულის წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ბანაროზასადმი - Hd-14658, 1450-23/173
 98. 1556-1568, 1578-1600 წწ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1661, H-13/22
 99. 1557 წ. - შეწირულების წიგნი შიოშ ქვენიფნეველ-რატისშვილისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1545, E-073/34
 100. 1558 წ. - მამულის ნასყიდობის წიგნი თურქისტანისა პატრონ იესესადმი - Sd-734
 101. 1558 წ. - ნასყიდობის წიგნი ფარნაოზ დეკანოზიშვილისა ლომინასადმი - Hd-1556, Qd-9600 გ
 102. 1558 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა თბილისის მეტეხთა ღმრთისმშობლისადმი - 1449-1546, H-13/04
 103. 1559 წ. - უცნობი პირის ჩანაწერი მცხეთის ჯვრის შემოგარენის საზღვრების შესახებ - Hd-8729
 104. 1559 წ. - შეწირულების წიგნი იოსაფათ გოგიბაშვილისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1500
 105. 1559 წ. 1 დეკემბერი - შეწირულების განახლების სიგელი (სვიმონ) მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - Ad-1572
 106. 1560 წ. - საკანონო შეწირულების წიგნი პატრონ კოსტანტინესი მცხეთისადმი - 1449-1501, E-073/14
 107. 1561 წ. 10 სექტემბერი - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა პაპუნა მაღალაძისადმი - Qd-6994
 108. 1561-1584 წწ. - სააღაპე წიგნი ნიკოლაოზ კათალიკოსისა პატრონ ომანისადმი - Ad-77
 109. 1561-1589 წწ. - ნასყიდობის წიგნი ისრაელასშვილებისა ნიკოლოზ კათალიკოსისადმი - 1449-1641.
 110. 1562 წ. - წყალობის წიგნი ნიკოლოზ კათალიკოსისა გედეონ მაღალაშვილისადმი - Qd-11181, Ad-1498-9.
 111. 1563 წ. - ნასყიდობის წიგნი გასპარასშვილისა თათარასშვილ დათუასადმი - 1448-1051
 112. 1563 წ. - ნასყიდობის წიგნი ბესარაშვილისა დათუა თათარაშვილისადმი - Hd-10570
 113. 1565 წ. 25 სექტემბერი - ნასყიდობის წიგნი ელიზბარ სოლაღაშვილისა პაპუნა მაღალაძისადმი - 1448-5087 ბ
 114. 1565 წ. - შეწირულების წიგნი რობამ ფავლენიშვილისა ნიქოზის ეკლესიისადმი - Ad-1504 ვ
 115. 1566 წ. 5 ივნისი - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
 116. 1566 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა ურბნისის საეპისკოპოსო საყდრისადმი - 1448-1942
 117. 1567 წ. 06.12. - შეწირულების სიგელი სვიმონ მეფისა ქვათახევისადმი - 1449-1612
 118. 1568 წ. 10 დეკემბერი - წყალობის წიგნი კათალიკოს-პატრიარქ ნიკოლოზისა დეკანოზ ნათანაელისადმი - 1450-31/108
 119. 1568 წ. - შეწირულების წიგნი მამისა ღაღანიძისა ქვათახევისადმი - 1449-1502
 120. 1569-1578 წწ. 6 იანვარი - ყმა-მამულის წყალობის წიგნი დავით მეფისა გიორგი ბარათაშვილისადმი - 1450-38/060, 1450-38/058.
 121. 1569-1578 წწ. - განჩინება ჯავახიშვილებისა და ბარათაშვილების სასისხლო საქმეზე - Qd-8584
 122. 1569-1578 წწ. - შეუვალობის წიგნი დავით-ხანისა სადგერის წმინდა გიორგისადმი - Sd-479
 123. 1569-1578 წწ. - წყალობის წიგნი დაუდ-ხანისა ხოჯა სულხან მირაქაშვილისადმი - 1450-08/144
 124. 1571 წ. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა მიქელ ჯავშანაშვილისადმი - 1448-5497, 1449-730.
 125. 1573 წ. 23 აპრილი - შეწირულების სიგელი უცნობი პირისა ნიქოზის საყდრისადმი - 1451-03/022
 126. 1573 წ. - მამულის წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა გედეონ ელიოზისძისადმი - Sd-527
 127. 1574 წ. 14 მარტი - გაცვლილობის წიგნი ნიკოლაოზ კათალიკოსისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი - Ad-1654
 128. 1574 წ. 6 ივნისი - შეწირულების განახლების სიგელი დედოფალ ნესტანდარეჯანისა სვეტიცხოვლისადმი
 129. 1574-1575 წწ. - ფიცის წიგნი დაუთ-ხანისა ბარზი ამილახორისადმი - Hd-2116, 1461-14/019
 130. 1575 წ. ახლო ხანები - შეწირულების წიგნი ამილახორის ცოლ-ყოფილ თამარისა აწყურის საყდრისადმი - 1449-1503, H-06/57
 131. 1577 წ. - ბრძანება დედოფალ ნესტანდარეჯანისა ალის მოხელეებისადმი
 132. 1578-1590 წწ. - განჩინება ფინეზისა და ასლამაზის სადავო საქმეზე - Sd-1025
 133. 1578-1600 წწ. 1 ოქტომბერი - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ზურაბ საგინასშვილისადმი - 1449-448
 134. 1580 წ. 20 აპრილი - შეწირულების წიგნი რამაზ-ყოფილი რომანოზისა ქვათახევის ღმრთისმშობლისადმი - 1449-1551
 135. 1580 წ. 27 აპრილი - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა ქვათახევის ღმრთისმშობლისადმი - 1449-1611
 136. 1580 წ. 2 ივლისი - მამულის წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა დოლენჯი თულაშვილისადმი - Qd-1673
 137. 1580 წ. 14 ივლისი - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1448-2328
 138. 1580 წ. 20 ივლისი - შეწირულების წიგნი იოთამ ჯავახიშვილისა თბილისის სიონისადმი - 1449-1552
 139. 1580 წ. 30 ივლისი - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ფრიდონ სააკაძის შვილებისადმი - 1448-5569
 140. 1580 წ. 8 სექტემბერი - სითარხნის წიგნი სვიმონ მეფისა შიომღვიმის მონასტრისადმი - 1449-1506
 141. 1580-იანი წწ. 15 ოქტომბერი - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა უზბაშ ინდოსადმი - 1450-30/017
 142. 1581 წ. 12 იანვარი - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა გიორგი თულაშვილისადმი - 1450-09/039
 143. 1581 წ. 6 მარტი - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა გიორგი თულაშვილისადმი - Qd-1674
 144. 1581 წ. 03.16. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა იოვანე სოლაღასშვილისადმი - 1450-28/209
 145. 1581 წ. 07.14. - შეწირულების განახლების სიგელი დედოფალ ნესტანდარეჯანისა სვეტიცხოვლისადმი
 146. 1581 წ. 08.08. - სითარხნის წიგნი სვიმონ მეფისა კავთისხეველ მეთოფეებისადმი - 1448-5510, 1450-35/287
 147. 1582 წ. 03.13. - წყალობის განახლების სიგელი სვიმონ მეფისა ოქონის დეკანოზ ფილიონისადმი - გსიემ № 190-ა
 148. 1582 წ. 04.05. - წყალობის წიგნი ქართლის კათალიკოს-პატრიარქ ნიკოლოზისა დავითგარეჯისადმი - 1449-1553, 1449-1077
 149. 1582 წ. 05.10. - თარხნობის წიგნი სვიმონ მეფისა დეკანოზ ნათანაელ ერემაძისადმი - Hd-1050
 150. 1582 წ. 09.15. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა იორამ ბარათაშვილისადმი - 1450-38/027
 151. 1582 წ. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა უგანაძეებისადმი - 1450-37/040
 152. 1583 წ. 05.24. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ასლამაზ არეშიშვილისადმი - 1448-2330
 153. 1583 წ. 06.26. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა გიორგი უგანაძისადმი - Hd-14427 ა
 154. 1583 წ. 11.20. - მამულის წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა იოვანე ბარათაშვილისადმი - Hd-14653, Hd-4167
 155. 1583 წ. 7 დეკემბერი - ბრძანება სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლის ყმების სამეფო გამოსაღებთაგან გათავისუფლების შესახებ - Hd-1374
 156. 1583 წ. - ბრძანება სვიმონ მეფისა თავისი ბიძაშვილისადმი აბანოს საქმის გარჩევის შესახებ - Hd-9638
 157. 1584 წ. 11.07. - წყალობის წიგნი დედოფალ ნესტანდარეჯანისა მელიქ მირიმანისადმი - 1449-1025, 1450-26/006
 158. 1584 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა მანგლისის ღმრთისმშობლისადმი - Qd-1604
 159. 1584 წ. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა გარსევანისადმი - გსიემ №7601-26
 160. 1584-1589 წწ. - წყალობის წიგნი ნიკოლოზ კათალიკოსისა ქადაგ გედეონ მაღალაძისადმი - 1448-5087 ა
 161. 1584-1589 წწ. - ყმობის წიგნი ვარსიმესი კათალიკოს ნიკოლოზისადმი - 1449-2340
 162. 1586 წ. 01.09. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა დმანისის ღმრთისმშობლისადმი - Ad-2233 ბ, Sd-2855
 163. 1586 წ. 03.01. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა იოთამ ბარათაშვილისადმი - 1448-4
 164. 1586 წ. 11.30. - მამულის წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ჯიმშერ ჯავახიშვილისადმი - Qd-8624
 165. 1587 წ. - ნასოფლარის ბოძების წიგნი ბარათაშვილებისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1507, H-13/21
 166. 1587 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა მანგლისის ღმრთისმშობლისადმი - 1449-1754
 167. 1588 წ. 04.16. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ზაქარია ციციშვილისადმი - 1450-51/092
 168. 1588 წ. 07.08. - მამულის წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა სიაუშ სააკაძისადმი - Hd-14444, 1450-27/095
 169. 1588 წ. 07.12. - თარხნობის წიგნი სვიმონ მეფისა ბართლომე შეშაბერიძისადმი - Hd-4075
 170. 1588 წ. 07.31. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა იერუსალიმის წმინდა სავანეებისადმი - 1450-51/178
 171. 1588 წ. 11.02. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა სიაუშ სააკაძისადმი - Hd-14416 ა, 450-27/174, H-2830/194
 172. 1588 წ. - წყალობის წიგნი ნიკოლაოზ კათალიკოსისა გედეონ ელიოზიშვილისადმი - Hd-2526, 450/02/182.
 173. 1589 წ. 09.10. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა აიდოღმიშ შანშიაშვილისადმი - 1450-05/064
 174. 1589 წ. - საბალახის ამოკვეთის წიგნი სვიმონ მეფისა თბილისის სიონის ღმრთისმშობლისადმი - 1449-1594
 175. 1589-1590 წწ. - ფიცის წიგნი სვიმონ მეფისა თაყა ამილახორისადმი - 1448-8752
 176. 1589-1595 წწ. - სვეტიცხოვლის ნივთების ნუსხა - Ad-97
 177. 1589-1595 წწ. - ყმა-მამულის შეწირულების წიგნი გიორგი ბატონიშვილისა ნიტრიის ეკლესიისადმი - 1449-1601, Sd-2909
 178. 1589-1595 წწ. - შეწირულების წიგნი დოროთეოს კათალოკოსისა ნიტრიის სიონისადმი - 1448-5008
 179. 1590 წ. 10.18. - სვიმონ მეფის განჩინება მეკობრეთმძებნელობის შესახებ - Hd-1993, Qd-9639
 180. 1590 წ. 11.20. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა იოვანე ბარათაშვილისადმი - Hd-4167
 181. 1590 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა გორისჯვრის წმინდა გიორგისადმი - Qd-430
 182. 1591 წ. 05.15. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ზურაბ საგინაშვილისადმი - 1449-3080
 183. 1591 წ. 08.07. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა იოანე და ამილღამბარ ბარათაშვილებისადმი - Hd-8437, 1449-447
 184. 1591 წ. 09.19. - შეწირულების წიგნი პატრონ გიორგისა ხევისჯვრის წმინდა გიორგისადმი - 1449-0828, 1449-828
 185. 1592 წ. 06.03. - ნასყიდობის წიგნი თანღრია ბაიდრისშვილისა თბილელ მთავარეპისკოპოს ბარნაბასადმი - 1449-1556
 186. 1592 წ. - სასისხლო სიგელი სვიმონ მეფისა მაღალაძეებისადმი - Ad-1588
 187. 1592 წ. - შეწირულების განახლების სიგელი სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1588
 188. 1592 წ. - ბრძანება სვიმონ მეფისა მოხელეებისადმი - 1448-3371, E-240/47
 189. 1593 წ. 07.24. - წყალობის წიგნი დედოფალ ნესტანდარეჯანისა ზურაბ სააკაძისადმი - 1448-5617
 190. 1594 წ. 01.08. - სითარხნის წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა გორის სომეხი მღვდლებისადმი
 191. 1594 წ. 08.10. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა გიორგი სააკაძისადმი - Hd-1810, 1450-27/203
 192. 1594 წ. 08.20. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ბეჟან ჩიჩავაძისადმი - ქიემ 1606
 193. 1595 წ. 02.18. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ვახტანგ თულაშვილისადმი - 1450-51/048
 194. 1595 წ. 30 აპრილი - სააღაპე წიგნი კათალიკოს დომენტისა ბატონიშვილ ვახტანგისადმი - 1449-1558, 1449-1620, 1449-1186, 1449-1174, Sd-2871, E-073/09.
 195. 1595 წ. 08.30. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა მანგლისის ღმრთისმშობლისადმი - 1449-1557
 196. 1595 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა თბილისის მეტეხთა ღმრთისმშობლის ეკლესიისადმი - 1449-1630, E-073/40.
 197. 1595-1610 წწ. - პირობის წიგნი ბოკოწინელთა დომენტი კათალიკოსისადმი გამოსაღების გადახდის შესახებ - Ad-1612
 198. 1596 წ. 03.01. - განაჩენი სვიმონ მეფისა დავითიშვილებისა და ხერხეულიძეთა სამამულო დავაზე - Sd-597
 199. 1596 წ. 03.12. - წყალობის წიგნი სიმეონ მეფისა რამაზ და დავით დავითიშვილებისადმი - Sd-598
 200. 1596 წ. 08.11. - პირობის წიგნი თამაზ ამატაკიშვილისა სახლთუხუცეს ზურაბისადმი - 1448-2233
 201. 1596 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა მანგლისის ტაძრისადმი - 1449-1777
 202. 1597 წ. - მზითვის წიგნი გამრეკელ ჯავახიშვილისა ივანესადმი - Hd-14425, H-2830-187, 1450-27/155.
 203. 1599 წ. 09.20. - ტყის ნასყიდობის წიგნი მიცემული ვაჩა ყანჩაელის მიერ გაბრიელ კოკოლაშვილისათვის - Qd-8877
 204. 1599 წ. - ბრძანება სვიმონ მეფისა მოხელეებისადმი - 1448-2329
 205. 1600 წ. - მამულის წყალობის წიგნი დომენტი კათალიკოსისა დავით ტაერიშვილისადმი - Qd-4
 206. XVI ს. - ნასყიდობის წიგნი მიცემული მახარებელ მაღლაბაძის მიერ პაპინა სომეხიძისათვის - H-70/
 207. XVI ს. - ნასყიდობის წიგნი დარისპან ბერძნისშვილისა ოსიყმა ბუჟღულაშვილისადმი - Hd-1571
 208. XVI ს. - ნასყიდობის წიგნი ნავროზ ჯიჯმიტაშვილისა პატრონ გიორგისადმი - 1448-353
 209. XVI ს. - მამულის ნასყიდობის წიგნი გიორგი ჯაყელურისა შიაოჟა ტარაიჭაშვილისადმი - Ad-1478
 210. XVI ს. - საჩივარი ამრუმელისა ზურაბა ეზატელისძის წინააღმდეგ - Qd-644
 211. XVI ს. - მამულის შეწირულების წიგნი განონასი ქვათახევისადმი - Qd-8514
 212. XVI ს. დასასრული - ნასყიდობის წიგნი მიცემული ნადირა ტაველისშვილის მიერ ხოვლეს მკვიდრთათვის - Hd-1359 ა
 213. 1425 წ. - სიგელი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1567
 214. 1451 წ. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა ამირეჯიბ რამინ გაბელისძისადმი - 489-61935