1546 წ. - ნიკოლოზ კათალიკოსის დადგენილება ახალქალაქელი მოყალნეების გამოსაღების შესახებ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ქ. ნებითა და შეწევნითა ღმრთისათა, ქორონიკონსა სლდ. გამოიღებს ახალქალაქელი თავი კაცი ორნი მოყალნენი: ერთს ფურბერწსა და ერთს ცხუარს. რასდენიც დღის ყანა უთქს, დღიურზედ ოთხი კოდი ღალა; ფურის თავსა ერთი ჩარექი ერბო.

ამას გარეთ საყველიერო: ერთი ლიტრა ყველი და ოცი კვერცხი; რიგისად: გოჭი და ქათამი, მალი, საური, ულაყი, სააღდგომო; ძროხა, ცხურის სათვალავი, - ათითავი, მალის თავსა - თანგა ოცდაორი.


კათალიკოზი

მინაწერი verso-ზე:
ქ. ნადვალევს დღიურზედ ღალა სამი კოდი, თავსა თივა, ათისთავი ცხურისა და ღორის სამჯერ. რასაც ემართლებოდეს, იმ წესითა ისე მოგვართოთ.

საბუთის დათარიღება[edit]

ქორონიკონი სლდ (234), ანუ 1546 წელი.

თ. ჟორდანიას სიგელის გამცემად მიაჩნია მარკოზ კათალიკოსი, ხოლო კორპუსში საბუთის გამცემად მიჩნეულია ნიკოლოზ VI კათალიკოსი.

პუბლიკაცია[edit]