მცხეთის საბუთები № 276

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1546 წ. - ნიკოლოზ კათალიკოსის დადგენილება ახალქალაქელი მოყალნეების გამოსაღების შესახებ - იგივე Ad-623

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1546 წ. - სიგელი მცხეთის № 276.
  • კორპუსი-ტ.IV: ხეც. Ad-623; ქაღალდი, ზომა: 17 x 14,7; შავი მელანი, მკაფიო მხედრული ხელი; განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი; სინტაქსური პერიოდების გამოსაყოფად - ვერტიკალური და ოდნავ მორკალური ხაზები. ძველი სააღრიცხვო ნომრები - 1. საბუთის თავში, უშუალოდ ტექსტის პირველი სტრიქონის ზემოთ, წითელი მელნით ასომთავრული გრაფემები სჱ (208); 2. verso-ზე შავი მელნით, ასომთავრულით: რჲგ (163), 3, სინოდის კანტორის ნომერი N 276.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები