1940 - დოკუმენტები საქართველოს სოციალური ისტორიიდან - ტ. 1 - (ნ. ბერძენიშვილის რედაქციით)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1940 - დოკუმენტები საქართველოს სოციალური ისტორიიდან. - ტომი 1 - ბატონყმური ურთიერთობა. [XV-XVIII ს.ს.] - ნ. ბერძენიშვილის რედაქტორობით - სსრკ მეცნ. აკად. საქ. ფილიალის გამომცემლობა - თბილისი - 1940

რედაქტორი:ნიკო ბერძენიშვილის

ინტერნეტ რესურსები:

გამოქვეყნებული დოკუმენტები[edit]

 1. 1412 წ. - სითარხნის წიგნი, მიცემული შოთა და სხვ. ზევდგინიძეთა მიერ გიორგი დედაბრის-შვილისადმი
 2. 1453 წ. - სითარხნის წყალობის წიგნი, მიცემული გიორგი VIII მიერ ფილიპე ერემაძისადმი
 3. 1465 წ. - სითარხნის წიგნი, მიცემული საგია თურმანიძის მიერ ძაგან და სხვ. ვიგრიაშვილებისადმი
 4. [[1477 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ნიკოლოზ და სხვ. პალატის-შვილთა მიერ გოგიტა არდაშერას-შვილისადმი]]
 5. 1518 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული შიოშ ფალავანდის-შვილის მიერ გიორგი გულიკაშვილისადმი
 6. 1546 წ. - ახალქალაქის გამოსაღების წიგნი
 7. 1565 წ. ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ელისბარ სოლაღაშვილის მიერ პაპუნა მაღალაძისადმი
 8. 1569 წ. - შეწირულობის წიგნი, მიცემული კახთა მეფის ლეონ II მიერ მცხეთის სვეტიცხოვლის ეკლესიისადმი
 9. 1573 წ. - შეწირულობის წიგნი, მიცემული უცნობი პირის მიერ ნიქოზის ეკლესიისადმი
 10. [[1579 წ. - შეწირულობის წიგნი, მიცემული კახთა მეფის ალექსანდრე II მიერ მცხეთის სვეტიცხოვლის ეკლესიისადმი]]
 11. 1582 წ. - სითარხნის წიგნი, მიცემული სვიმონ I მიერ დავით ბერაძის და სხვებისადმი
 12. 1581 წ. - სითარხნის წიგნი, მიცემული სვიმონ I მიერ ნათანელ ერემას-ძისადმი
 13. 1601 წ. - შეწირულობის წიგნი, მიცემული ალექსანდრე მეფის მიერ მცხეთის სვეტიცხოვლის ეკლესიისადმი
 14. 1601 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული მისტანა შალიკაშვილის მიერ სულხანა და მგელია გუდაძეთადმი
 15. 1605 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ნადირა ლომიტას-შვილის მიერ რევაზ ნამურაძისადმი
 16. 1609 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული შანშე ჯავახიშვილის მიერ გიორგი ცალქალამანიძისადმი
 17. 1609 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული შანშე ჯავახიშვილის მიერ გებან მამუკასადმი
 18. 1616 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული კათალიკოზის ზაქარიას მიერ დავით და სხვ. გედავანის-შვილებისადმი
 19. 1616-1619 წწ. - ოქმი ბაგრატ მეფისა ქალაქის მელიქისადმი
 20. 1618 წ. - წყალობისა და სითარხნის წიგნი, მიცემული ბაგრატ მეფის მიერ ციხოველ და იმედა იმნაძეთადმი
 21. 1619 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული კათალ. ქრისტეფორეს მიერ გიორგი მიწობლიძისადმი
 22. 1619 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული სვიმონ II მიერ მანგლელ მთავ.-ეპისკოპოს ათანასე ტატიშვილისადმი
 23. 1624 წ. - შეწირულობის წიგნი, მიცემული პატრონის მარეხის მიერ წმ. ევსტათის ეკლესიისადმი
 24. 1626-1650 წწ. - წყალობის წიგნი, მიცემული რევაზ ერისთავის მიერ თამაზა ბუჩაშვილისადმი
 25. 1628 წ. - ბატონყმობის წიგნი, მიცემული გიორგი ვარამაშვილის მიერ სახლის-უხუცესი ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი
 26. 1630 წ. - ოქმი თეიმურაზ I-ისა მანგლისის ეკლესიის ყმათადმი
 27. 1630 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული სვიმონ მეფის მიერ ნასყიდა შეშაბერიძისადმი
 28. [[1630 წ. - ბატონყმობის წიგნი, მიცემული გიორგი და ხუცია აღაიანელების მიერ შერმაზ და სხვ. სუმბულიძეთადმი]]
 29. 1633 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ხუციას მიერ გურგენ ყორღანაშვილისადმი
 30. 1634 წ. - წყალობისა და სითარხნის წიგნი, მიცემული როსტომ მეფის მიერ მერაბ ყორღანაშვილისადმი
 31. 1634 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული მარიამ დედოფლის მიერ ზემბოად ლარაძისადმი
 32. [[1634-1643 წწ. - პირობის წიგნი, მიცემული თეიმურაზ ხერხეულიძის მიერ კათალიკოზ [ევდემოზ დიასამიძისადმი]?]]
 33. 1640 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული მარიამ დედოფლის მიერ ზენბად ლარაძის ცოლის მარიხისადმი
 34. 1641 წ. - წყალობის წიგნი, როსტომ მეფის მიერ პაპუნა ბარათაშვილისადმი
 35. [[1643 წ. - ბატონყმობის წიგნი, მიცემული დათუნა და ქიტია მთიულის-შვილების მიერ თარხან იორამ მოურავის-შვილისადმი]]
 36. 1643 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული როსტომ მეფის მიერ ფარსადან და სხვ. ბარათაშვილთადმი
 37. 1644 წ. - სააღაპო წიგნი, მიცემული ერთობილ წეროვნელთა მიერ გაბრიელ ელიოზის ძე გედავანის-შვილისადმი
 38. 1645 წ. - შეწირულობის წიგნი, მიცემული როსტომ მეფის მიერ მცხეთის სვეტიცხოვლის ეკლესიისადმი
 39. 1646 წ. - წყალობისა და სითარხნის წიგნი, მიცემული როსტომ მეფის მიერ დონმაზასადმი
 40. [[1646 წ. - ბატონყმობის წიგნი, მიცემული შანაზარა და სხვ. მურაჩაშვილების მიერ ქალაქის მოურავი მანუჩარისადმი]]
 41. 1646 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული გივი ამილახორის II მიერ ქალაქის მოურავი მანუჩარისადმი
 42. 1646 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული მარიამ დედოფლის II მიერ მანგლელი ათანასე ტატიშვილისადმი
 43. 1647 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ბეჟან თაყას-შვილის მიერ მამასახლის ალიბეგისადმი
 44. 1649 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული როსტომ მეფის მიერ როსტომა ხითარაშვილისადმი
 45. 1650 წ. - სითარხნის წიგნი, მიცემული როსტომ მეფის მიერ ჯვარის მამისადმი
 46. 1651-1680 წწ. - თავდახსნილობის წიგნი, მიცემული თაზიშვილების მიერ ბერიკა ვარამაშვილისადმი
 47. 1653 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული უსუფ-ბეგ ასანბეგის-შვილის მიერ პაპუნა გოსტაშაბის-შვილისადმი
 48. 1654 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ზაალ და სხვ. ბარათაშვილების მიერ კ~ზ ქრისტეფორესადმი
 49. [[1656 წ. - ყმობის წიგნი, მიცემული ველია და ასან მუსტაფაშვილების მიერ ბაინდურა და სხვ. ტერტერაშვილებისადმი]]
 50. 1659 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული იასე ბარათაშვილის მიერ ჯანო ენდრონიკას-შვილისადმი
 51. 1665 წ. - ყმობის წიგნი, მიცემული მახარე გამაზიდაშვილის მიერ ქალაქის მელიქ ენალასადმი
 52. 1661 წ. - მოცვლილობის წიგნი, მიცემული პაპუნა გოსტაშაბის-შვილის მიერ თაყა ასანბეგის-შვილისადმი
 53. 1661 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ბერუკა ბუჟღულაშვილის მიერ პაპუნა (გოსტაშაბის-შვილისადმი)
 54. 1663 წ. - ბატონყმობის წიგნი, მიცემული ყანდურალას მიერ თარხან, გიორგი და სხვ. მოურავის-შვილებისადმი
 55. 1663 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ხოხონა ჯიშკარიანის მიერ თავის ძმა ხახუტასადმი
 56. 1664 წ. - საკანონოს გადახდის წიგნი, მიცემული ციცი და სხვ. ციციშვილების მიერ დომენტი კ~ზისადმი
 57. 1664 წ. - შეწირულობის წიგნი, მიცემული რუსი რუსიშვილის მიერ მცხეთის სვეტიცხოვლისადმი
 58. 1665 წ. - გარიგების წიგნი, მიცემული ანდუყაფარ ამილახვრის მიერ შიო მღვიმის მონასტრისადმი
 59. 1665 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული სუმბატა და სხვ. მურადაშვილების მიერ სუხინა და გაბუასადმი
 60. 1666 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული გიორგი ბატონიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანის-შვილისადმი
 61. 1667 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ელიზბარ ზუბიტაშვილის მიერ ზაალ ყორღანაშვილისადმი
 62. 1668 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ელიზბარ ზუნბადაშვილის მიერ ქაიხოსროვ ყორღანაშვილისადმი
 63. 1668 წ. - თავნასყიდობის წიგნი, მიცემული ბეროა ტერტერაშვილის მიერ მამიჯანა ტერზაქარაშვილისადმი
 64. 1669 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 65. 1669 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ბასილ კოპაძის მიერ მეკონდახე დათუნასადმი
 66. 1669 წ. - ჩუქების წიგნი, მიცემული ციცი ციციშვილის მიერ ოხიაყორჩი პატრონი როსებისადმი
 67. 1670 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული გარსევან იორდანაშვილის მიერ მეითარისადმი
 68. 1672 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ბესალა და სხვ. ჯოეშვილების მიერ პაპუნა ბეგისადმი
 69. 1672 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული მითარას მიერ ალავერანა საფარაშვილისადმი
 70. 1672 წ. - ჩუქების წიგნი, მიცემული იესე ერისთავის მიერ აშოთან ბატონიშვილისადმი
 71. [[1673 წ. - პირობის წიგნი, მიცემული ბეჟან გამცემრის-შვილის, ზურაბ წერეთლისა და სხვ. მიერ ბატონიშვილი კათალიკოზ დომენტისადმი]]
 72. 1673 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ესტატე თუმანიშვილის მიერ მანუჩარ და სხვ. თუმანიშვილებისადმი
 73. 1673 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ფარსადან და სხვ. ციციშვილების მიერ პაპუა მაღალაშვილისადმი
 74. [[1674 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული მაზიტა და სხვ. უგუნურიშვილების მიერ კ~ზის სახლისუხუცეს პაპუა (მაღალაძისადმი)]]
 75. 1675-1682 წწ. - წყალობის წიგნი, მიცემული მარიამ დედოფლის მიერ თაყა ბარათაშვილისადმი
 76. 1675-1688 წწ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ქაიხოსრო ქაიხოსროშვილის მიერ პაპუნა გოსტაშაბიშვილისადმი
 77. 1676 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული იესე ხერხეულიძის მიერ პაპუნა გერმანოზის-შვილისადმი
 78. [[1676 წ. - გარდაწყვეტილობის წიგნი, მიცემული ლაზარე და სხვ. ბერის-შვილების მიერ ზურაბ და სხვ. თუმანიშვილებისადმი]]
 79. 1677 წ. - სამართალი მდივანბეგისა და მდივნებისა გიორგი სალარიძის საქმეზე
 80. 1677 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული შაღუბათა ბეროაშვილის მიერ დოლმაზა შანშიას-შვილისადმი
 81. 1678 წ. - გაცვლილობის წიგნი, მიცემული გიორგი ზედგინიძის მიერ დავითისადმი
 82. 1678 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული კ~ზის ნიკოლოზ ამილახორიშვილის მიერ ერთობლივ ძეგველთადმი
 83. 1678 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ესტატე ხოსიტაშვილის მიერ ზურაბ და სხვ. ჯიმშიტაშვილებისადმი
 84. 1678 წ. - გირავნობის წიგნი, მიცემული ბაინდურა ბიძინას-შვილის მიერ ხოჯაბულინაანთ ნაზარასადმი
 85. 1678 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული იაგანა ქანანაშვილის მიერ თამაზ ყაფლანის-შვილისადმი
 86. 1679 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ფალანხოსრო ბარათაშვილის მიერ ზაალ ბარათას-შვილისადმი
 87. 1679 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული თამაზა ქემაროზაშვილის მიერ თავიანთ განაყოფ როსტომასადმი
 88. 1679 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული სოღროანთ მამიჯანას მიერ მელიქ შარმაზანასადმი
 89. 1679 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული არაზა და სხვ. ტერტერას-შვილების მიერ დოლმაზა შანშიაშვილისადმი
 90. [[1679 წ. - თავნასყიდობის წიგნი, მიცემული ვახტანგაანთ ნასყიდა და სარქისას მიერ ბაატა-ბეგ მანუჩარის-შვილისადმი]]
 91. 1679 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული რამაზა და სხვ. ყორღანას-შვილების თავიანთ განაყოფ როსტომასადმი
 92. 1679 წ. - სითარხნის წიგნი, მიცემული გიორგი მეფის მიერ შეშაბერიძეთადმი
 93. [[1680 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული სიმონ და სხვ. სულხანიშვილების მიერ ზურაბ და სხვ. ჯავახის-შვილებისადმი]]
 94. 1680 წ. - დახსნილობის წიგნი, მიცემული გიორგი მაჩაბელის მიერ ზაალ დავითის-შვილისადმი
 95. 1680 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ქაიხოსრო ბარათაშვილის მიერ პაპუნა ბარათას-შვილისადმი
 96. 1681 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული თაყა ბარათაშვილის მიერ როსტომა ყორღანაშვილისადმი
 97. 1681 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ბეჟან სააკაძის მიერ როსტომა ყორღანაშვილისადმი
 98. [[1681-1700 წწ. - საზღაურის წიგნი, მიცემული დათუნა და სეხნია დავრეშაშვილების მიერ ოთარ ყორღანაშვილისადმი]]
 99. 1682 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ფარსადან ჯავახის-შვილის მიერ იაგულაანთ გასპარასადმი
 100. 1682 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული იასე და სხვ. ტერტერას-შვილების მიერ ბატონიშვილი თეიმურაზისადმი

100[edit]

 1. [[168269 წ. - შეწირულობისა და ბეგრის ამოკვეთილობის წიგნი, მიცემული ციცი ციციშვილის ფანასკერტელის მიერ მამულა და სხვ. ფეიქრიშვილებისადმი]]
 2. 1682 წ. - სააღაპო წიგნი, მიცემული გიორგი მეფის მიერ ერთობით დიდუბელთადმი
 3. [[1682 წ. - ნასყიდობის განახლების წიგნი, მიცემული იარალისა და მისი ძმების მიერ სალმახანა მელიქსეთაშვილისადმი]]
 4. 1684 წ. - სამართალი უცნობი პირისა ნიკოლოზ მაღალაძისა და ჯაჯანას დავაზე
 5. 1684 წ. - დახსნილობის წიგნი, მიცემული უცნობი პირის მიერ ნიკოლოზ მაღალაძისადმი
 6. [[1684 წ. - წყალობის წიგნი, მიცემული გიორგი მეფის მიერ ტაშირის ყიზილზიარათის მამასახლის ევანეზასადმი]]
 7. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 8. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 9. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 10. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 11. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 12. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 13. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 14. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 15. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 16. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 17. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 18. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 19. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 20. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 21. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 22. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 23. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 24. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 25. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 26. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 27. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 28. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 29. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 30. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 31. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 32. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 33. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 34. 1684 წ. - ნასყიდობის წიგნი, მიცემული ოთია ლასხიშვილის მიერ მანუჩარ თუმანიშვილისადმი
 35. 1593 წ. - ჭიაურის ულუფის წიგნი ალექსანდრე II-ისა - გვ.361-362
 36. 1634 წ. 06.27. - მამულის სითარხნის წიგნი როსტომ მეფისა მერაბ ყორღანაშვილისადმი - გვ.23-24
 37. 1577 წ. 01.05. - მალის ამოკვეთის წიგნი ალექსანდრე მეფისა დავით ჯორჯაძისადმი - გვ.359-360
 38. 1680 წ. - ნასყიდობის წიგნი ქაიხოსრო ბარათაშვილისა პაპუნა გოსტაშაბიშვილისადმი - N 95
 39. 1645 წ. 08.04. - სითარხნის წყალობის წიგნი თეიმურაზ I-ისა ხოსროსადმი - გვ.365-366
 40. 1692 წ. - სითარხნის განახლების წიგნი ერეკლე I-ისა დავით-გარეჯისადმი -გვ.372-373