1514 წ. - შეწირულების წიგნი უცნობი პირისა წილკნის ეკლესიისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


უცნობმა პირმა წილკნის ეკლესიას შესწირა თავის მიერ ნასყიდი ყმა ფირიაშვილი, ქორონოკონს სბ

საბუთის დათარიღება[edit]

ქორონიკონი სბ, ანუ 1514 წელი.

პუბლიკაცია[edit]