მცხეთის საბუთები № 351

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1514 წ. - შეწირულების წიგნი უცნობი პირისა წილკნის ეკლესიისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1514 წ. - მცხეთის სიგელი № 351, (ნუსხა :ივ:), თავი აკლია.
  • ს. კაკაბაძე: თავი აკლია, ზომა: 33 x 27. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. ძველი სარეგისტრაციო ნომერი N 351.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - ივ (16)