1574 წ. 06.06. - შეწირულების განახლების სიგელი დედოფალ ნესტანდარეჯანისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირი:

გვაქვს მხოლოდ თ. ჟორდანიასეული შემოკლებული გამოცემა.

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


დედოფალი ნესტანდარეჯანი წერს: ...ვიძიეთ და ვცანით, რომელ ატენს თბილელაშვილნი ძუელითგან... თქუენთვის... შემოწირულნი ყოფილიყვნენ... და თუმანიშვილთა გაემამულა... აწე, ჩუენ... ახლად სიგლითა ამით დავამტკიცეთ...

დაიწერა წიგნი ესე ქორონიკონსა სჲბ, ივნისს , ხელითა მღდელმონაზონისა ქვათახევის წინამძღურის ფილიპესითა

საბუთის დათარიღება[edit]

ქორონიკონი სჲბ (262), ანუ 1574 წლის 6 ივნისი.

პუბლიკაცია[edit]