1991 - მრავალთავი - ტომი XVI

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
1991 - მრავალთავი - ტომი XVI


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი XVI - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1991


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259028

PDF ვერსია


სარჩევი
 • ჟერარ გარითი - ილია აბულაძის მოსაგონარი
 • ელენე მეტრეველი - ათონის ქართველთა მონასტერში წინამძღვრის დადგენის წესი
 • ნარგიზა გოგუაძე - მეტაფრასული თხზულებანი - სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონის წყარო
 • მაია რაფავა - ავტორისა და მთარგმნელის უფლებათა გაგებისათვის
 • ლ ახობაძე - ეფთვიმე ათონელის ერთი თარგმანის გამო
 • ნინო მელიქიშვილი - λόγος||λὁγος ეფთვიმე ათონელისა და ეფრემ მცირეს მიერ თარგმნილ გრიგოლ ღვთისმცემლის 16 ჰომილეტიკურ თხზულებაში
 • გულნარა ნინუა - ერთი პატერიკული თხრობის ორი ქართული თარგმანი
 • გულნარა ნინუა - სიმეონ მესოპოტამიელის ერთი თხზულების ქართული თარგმანი
 • ქეთევან ბეზარაშვილი - გრიგოლ ნაზიანზელის პოეზიის კომენტარების ქართული ვერსიებიდან
 • თამარ აბულაძე - ზოგიერთი ქართული მეცნიერული ტერმინის ისტორიისათვის
 • ელენე ცაგარეიშვილი - "გვარად ქართველის" მნიშვნელობისათვის სომხურ წერილობით ძეგლებში
 • ნანა მშვიდობაძე - ელისაბედ ბატონიშვილის მზითვის წიგნი
 • მიხეილ ქავთარია - ორბელიშვილთა (ყაფლანიშვილთა) ფეოდალური სახლის ისტორია (III ოჯახი)
 • გურამ ჯანდიერი - ბარათაშვილთა ფეოდალური სახლის საგვარეულო განშტოებათა შესახებ
 • ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - ლეონტი მროველის წყაროების და ქართლის ცხოვრების დასაწყისი ციკლის შემადგენლობის საკითხისათვის
 • თამაზ აბაშიძე, მზია სურგულაძე - წინასწარი ანგარიში ისტორიული დოკუმენტების ავტომატიზებული ბანკების შედგენის შესახებ
 • დარეჯან კლდიაშვილი, ზაზა სხირტლაძე - 980 წლის წარწერა თელოვანის ჯვარპატიოსნიდან
 • ნიკო ხუციშვილი - საბუთი ვახტანგ VI-ისათვის ირანის სპასალარისა და აზერბაიჯანის ბეგლარ-ბეგის წოდების მინიჭების შესახებ
 • ნუგზარ პაპუაშვილი - პ. კარბელაშვილის ინფორმაციის კვალდაკვალ
 • ზაზა ალექსიძე - ვინ არის "სრულიად აღნშენებელი" სამშვილდის სიონისა
 • ელენე მეტრეველი - ჟერარ გარითი