პაპუაშვილი ნუგზარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1986 ნუგზარ პაპუაშვილი - კ. მ. ცინცაძის ცხოვრება და მეცნიერული მემკვიდრეობა 1986 - მრავალთავი - ტომი XIII ტექსტი
1991 ნუგზარ პაპუაშვილი - პ. კარბელაშვილის ინფორმაციის კვალდაკვალ (ეტრატის ორი ხელნაწერის ისტორიისათვის) 1991 - მრავალთავი - ტომი XVI ტექსტი
2007 ნუგზარ პაპუაშვილი - ჰუბერტ კაუფჰოლდი გეორგ გრაფისა და მისი ქართველოლოგიური შტუდიების შესახებ 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2007 აბულაძე თამარ, კლდიაშვილი დარეჯან, ოთხმეზური თამარ, პაპუაშვილი ნუგზარ - ნიკო ხუციშვილი (ნეკროლოგი) 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2010 ნუგზარ პაპუაშვილი - მიხეილ საბინინი ქრისტეფორე და სპირიდონ გარეჯელების შესახებ 2010 - მრავალთავი - ტომი 23 ტექსტი
2017 ნუგზარ პაპუაშვილი - ათონური ხელნაწერი მიქარწმინდაში და პეტრე იბერის კანონიზაციის საკითხი ამბროსი ხელაიას ინფორმაციის კვალდაკვალ 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი