ქავთარია მიხეილ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1959 მიხეილ ქავთარია - ბესარიონ ორბელიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა 1959 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. I ტექსტი
1960 მიხეილ ქავთარია - ვახუშტის "ისტორიის" ერთი წყაროს შესახებ 1960-3 - მაცნე ტექსტი
1960 მიხეილ ქავთარია - სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონის უცნობი ავტოგრაფი 1960 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. II ტექსტი
1963 მიხეილ ქავთარია - ალ. ჭავჭავაძის უცნობი ავტოგრაფები 1963 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. V ტექსტი
1965 მიხეილ ქავთარია - სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონის ერთი წყაროს შესახებ 1965-1 - მაცნე ტექსტი
1973 მიხეილ ქავთარია - XVIII საუკ. ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან: მარიამ-მაკრინა ბაგრატიონის ჰიმნოგრაფიული მოღვაწეობა 1973 - მრავალთავი - ტომი II ტექსტი
1973 მიხეილ ქავთარია - XVII-XVIII სს. ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან (იესე ერისთავის ჰიმნოგრაფიული მოღვაწეობა) 1973 - მრავალთავი - ტომი III ტექსტი
1975 მიხეილ ქავთარია - XVII-XVIII სს. ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან (6. რომანოზ ერისთავის ჰიმნოგრაფიული მოღვაწეობა, 7. ნიკოლოზ მაღალაშვილის ჰიმნოგრაფიული მოღვაწეობა) 1975 - მრავალთავი - ტომი IV ტექსტი
1975 მიხეილ ქავთარია - ბაგრატიონთა ქართლ-კახეთის სამეფო სახლის გენეალოგია და ქრონოლოგია (XVII-XVIII სს.): 1. მუხრანბატონთა შტო 1975 - მრავალთავი - ტომი V ტექსტი
1978 მიხეილ ქავთარია - ბაგრატიონთა ქართლ-კახეთის სამეფო სახლის გენეალოგია და ქრონოლოგია (XVII-XVIII სს.). 2. კახეთის ბაგრატიონები 1978 - მრავალთავი - ტომი VI ტექსტი
1980 მიხეილ ქავთარია - ს.-ს. ორბელიანის "მოგზაურობის" ტექსტის ერთი ადგილის გასწორებისათვის 1980 - მრავალთავი - ტომი VII ტექსტი
1986 კობა ხარაძე, მიხეილ ქავთარია - 1711 წლის მსოფლიო ატლასის ქართული მინაწერები 1986-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 მიხეილ ქავთარია - ყაფლანიშვილთა სახლის გენეალოგია (წერილი პირველი) 1987 - მრავალთავი - ტომი XIV ტექსტი
1991 მიხეილ ქავთარია - ორბელიშვილთა (ყაფლანიშვილთა) ფეოდალური სახლის ისტორია (III ოჯახი) 1991 - მრავალთავი - ტომი XVI ტექსტი
2003 მიხეილ ქავთარია - ერთი ფურცელი ქართული პოეზიის ისტორიიდან 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 მიხეილ ქავთარია - პასუხი კეთილგანწყობილ რეცენზენტს 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2007 მიხეილ ქავთარია - ედიშერ ხოშტარია-ბროსე (ნეკროლოგი) 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2017 მიხეილ ქავთარია, ლალი ჯღამაია-გრიგოლია - ათონის ივირონის მონასტრის სამწიგნობრო სკოლის ისტორიიდან 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი
2017 მიხეილ ქავთარია, ლია კიკნაძე - ლამარა ქაჯაია (გახსენება) 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი

კოლექტიური ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი III - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ენუქიძის, ე. მეტრეველის, მ. ქავთარიას, ლ. ქუთათელაძის, მ. შანიძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1963 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი III ტექსტი
1965 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი IV - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, ლ. კიკნაძის, მ. ქავთარიას, ლ. ქაჯაიას, მ. შანიძის, ქრ. შარაშიძის და ც. ჭანკიევის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1965 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი IV ტექსტი
1973 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი VII - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ, ლ. ქაჯაიამ, ლ. ქუთათელაძემ და ც. ჭანკიევმა ელ. მეტრეველის რედაქციით 1973 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი VII ტექსტი
1973 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I1 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ და ლ. ქუთათელაძემ ელ. მეტრეველის რედაქციით 1973 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.1 ტექსტი
1976 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I2 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, ც. კახაბრიშვილმა, თ. მგალობლიშვილმა, მ. ქავთარიამ, ლ. ქუთათელაძემ და ც. ჯღამაიამ ელ. მეტრეველის რედაქციით 1976 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.2 ტექსტი
1980 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I3 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ, ლ. ქუთათელაძემ ელ. მეტრეველის რედაქციით 1980 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.3 ტექსტი
1985 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I4 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, მ.ქავთარიამ, ლ.ქუთათელაძემ ელ.მეტრეველის რედაქციით 1985 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.4 ტექსტი
1986 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი II1 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, ც.კახაბრიშვილმა, მ.ქავთარიამ, ლ.ქუთათელაძემ, ც.ჭანკიევმა, ლ.ხევსურიანმა ელენე მეტრეველის რედაქციით 1986 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი II - ნ.1 ტექსტი
2004 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი II2 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, ც.კახაბრიშვილმა, ელ.მეტრეველმა, მ.ქავთარიამ, ც.ჭანკიევმა ელენე მეტრეველის რედაქციით 2004 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი II - ნ.2 ტექსტი
2010 ძველნაბეჭდი ქართული გამოცემები - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექციის აღწერილობა - ტომი I - საქართველოში დაბეჭდილი წიგნები 1709-1818 - შემდგენლები: დალი მაჩაიძე, მანანა სამაშვილი - რედაქტორები: მიხეილ ქავთარია, ფერიდე კვაჭანტირაძე 2010 - ძველნაბეჭდი ქართული გამოცემები - ტომი I ტექსტი
2013 ძველნაბეჭდი ქართული გამოცემები - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექციის აღწერილობა - ტომი II - საქართველოს გარეთ დაბეჭდილი წიგნები (1629-1800) - შემდგენლები: ფერიდე კვაჭანტირაძე, დალი მაჩაიძე, ანა ჯაჯანიძე, მაია დიასამიძე - რედაქტორები: მიხეილ ქავთარია, ფერიდე კვაჭანტირაძე 2013 - ძველნაბეჭდი ქართული გამოცემები - ტომი II ტექსტი

წერილები მიხეილ ქავთარიაზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2005 ლია კიკნაძე - მიხეილ ქავთარია - 75 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი