კვაჭანტირაძე ფერიდე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2010 ძველნაბეჭდი ქართული გამოცემები - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექციის აღწერილობა - ტომი I - საქართველოში დაბეჭდილი წიგნები 1709-1818 - შემდგენლები: დალი მაჩაიძე, მანანა სამაშვილი - რედაქტორები: მიხეილ ქავთარია, ფერიდე კვაჭანტირაძე 2010 - ძველნაბეჭდი ქართული გამოცემები - ტომი I ტექსტი
2013 ძველნაბეჭდი ქართული გამოცემები - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექციის აღწერილობა - ტომი II - საქართველოს გარეთ დაბეჭდილი წიგნები (1629-1800) - შემდგენლები: ფერიდე კვაჭანტირაძე, დალი მაჩაიძე, ანა ჯაჯანიძე, მაია დიასამიძე - რედაქტორები: მიხეილ ქავთარია, ფერიდე კვაჭანტირაძე 2013 - ძველნაბეჭდი ქართული გამოცემები - ტომი II ტექსტი