ჯაჯანიძე ანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2013 ძველნაბეჭდი ქართული გამოცემები - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექციის აღწერილობა - ტომი II - საქართველოს გარეთ დაბეჭდილი წიგნები (1629-1800) - შემდგენლები: ფერიდე კვაჭანტირაძე, დალი მაჩაიძე, ანა ჯაჯანიძე, მაია დიასამიძე - რედაქტორები: მიხეილ ქავთარია, ფერიდე კვაჭანტირაძე 2013 - ძველნაბეჭდი ქართული გამოცემები - ტომი II ტექსტი