შანიძე მზექალა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1961 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი II - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: ა. ბაქრაძის, თ. ბრეგაძის, ე. მეტრეველისა და მზ. შანიძის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1961 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი II ტექსტი
1963 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი III - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ენუქიძის, ე. მეტრეველის, მ. ქავთარიას, ლ. ქუთათელაძის, მ. შანიძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1963 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი III ტექსტი
1965 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი IV - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, ლ. კიკნაძის, მ. ქავთარიას, ლ. ქაჯაიას, მ. შანიძის, ქრ. შარაშიძის და ც. ჭანკიევის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1965 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი IV ტექსტი
1967 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი V - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, თ. ენუქიძემ, ლ. კიკნაძემ, მ. შანიძემ და ც. ჭანკიევმა ე. მეტრეველის რედაქციით 1967 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი V ტექსტი
1969 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი VI - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, ლ. ქაჯაიამ, ლ. ქუთათელაძემ, მ. შანიძემ და ც. ჭანკიევმა ე. მეტრეველის რედაქციით 1969 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი VI ტექსტი
1971 მზექალა შანიძე - ეფრემ მცირის ფსალმუნთა თარგმანების ტექსტისათვის 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -

სტატიები მზექალა შანიძეზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2017 ავთანდილ არაბული - სახელის გამართლება 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი