ბრეგაძე თამარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1954 თამარ ბრეგაძე - ნიკიფორე ვრიენოსი საქართველოს შესახებ 1954 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 31 ტექსტი

კოლექტიური ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1958 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ახალი (Q) კოლექციისა - ტომი II - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, თ. ენუქიძის, ნ. კასრაძის, ელ. მეტრეველის, ლ. ქუთათელაძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ილ. აბულაძის რედაქციით 1958 - ხელნაწერთა აღწერილობა - Q კოლექცია - ტომი II ტექსტი
1959 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი I - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, თ. ენუქიძის, ნ. კასრაძის, ლ. ქუთათელაძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1959 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი I ტექსტი
1961 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი II - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: ა. ბაქრაძის, თ. ბრეგაძის, ე. მეტრეველისა და მზ. შანიძის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1961 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი II ტექსტი
1965 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი IV - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, ლ. კიკნაძის, მ. ქავთარიას, ლ. ქაჯაიას, მ. შანიძის, ქრ. შარაშიძის და ც. ჭანკიევის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1965 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი IV ტექსტი
1967 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი V - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, თ. ენუქიძემ, ლ. კიკნაძემ, მ. შანიძემ და ც. ჭანკიევმა ე. მეტრეველის რედაქციით 1967 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი V ტექსტი
1969 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი VI - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, ლ. ქაჯაიამ, ლ. ქუთათელაძემ, მ. შანიძემ და ც. ჭანკიევმა ე. მეტრეველის რედაქციით 1969 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი VI ტექსტი
1973 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი VII - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ, ლ. ქაჯაიამ, ლ. ქუთათელაძემ და ც. ჭანკიევმა ელ. მეტრეველის რედაქციით 1973 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი VII ტექსტი
1973 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I1 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ და ლ. ქუთათელაძემ ელ. მეტრეველის რედაქციით 1973 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.1 ტექსტი
1976 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I2 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, ც. კახაბრიშვილმა, თ. მგალობლიშვილმა, მ. ქავთარიამ, ლ. ქუთათელაძემ და ც. ჯღამაიამ ელ. მეტრეველის რედაქციით 1976 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.2 ტექსტი
1980 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I3 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, მ.ქავთარიამ, ლ.ქუთათელაძემ ელ.მეტრეველის რედაქციით 1980 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.3 ტექსტი
1985 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I4 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, მ.ქავთარიამ, ლ.ქუთათელაძემ ელ.მეტრეველის რედაქციით 1985 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.4 ტექსტი
1986 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი II1 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, ც.კახაბრიშვილმა, მ.ქავთარიამ, ლ.ქუთათელაძემ, ც.ჭანკიევმა, ლ.ხევსურიანმა ელენე მეტრეველის რედაქციით 1986 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი II - ნ.1 ტექსტი
2004 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი II2 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, ც.კახაბრიშვილმა, ელ.მეტრეველმა, მ.ქავთარიამ, ც.ჭანკიევმა ელენე მეტრეველის რედაქციით 2004 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი II - ნ.2 ტექსტი