კიკნაძე ლია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1999 ლია კიკნაძე - ვასილ ჭილაძე. ბიოგრაფიული ნარკვევი 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2003 ლია კიკნაძე - იოანე ბატონიშვილის კალმასობისეული ქართული გრამატიკის ტექსტისათვის (სრულია თუ არა იგი) 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 ლია კიკნაძე - გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2007 ლია კიკნაძე - ვასილ ჭილაძის რუსულ-ქართული ლექსიკონი 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2015 ლია კიკნაძე - შტრიხები აკაკი წერეთლის ბიოგრაფიისათვის 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2017 ლია კიკნაძე - წმ. ბარლაამის ქართველთა მონასტერი სირიაში (ანტიოქიის რეგიონი) 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი
2017 მიხეილ ქავთარია, ლია კიკნაძე - ლამარა ქაჯაია (გახსენება) 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი

კოლექტიური ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1965 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი IV - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, ლ. კიკნაძის, მ. ქავთარიას, ლ. ქაჯაიას, მ. შანიძის, ქრ. შარაშიძის და ც. ჭანკიევის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1965 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი IV ტექსტი
1967 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი V - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, თ. ენუქიძემ, ლ. კიკნაძემ, მ. შანიძემ და ც. ჭანკიევმა ე. მეტრეველის რედაქციით 1967 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი V ტექსტი

წერილები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2005 ლია კიკნაძე - მიხეილ ქავთარია - 75 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი