ქუთათელაძე ლილი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1959 ლილი ქუთათელაძე - იოანე ბაგრატიონის ავტოგრაფული ნუსხების მიმოხილვა 1959 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. I ტექსტი
1970 ლილი ქუთათელაძე - "ვეფხისტყაოსნის" 1841 წლის გამოცემაზე დართული "ანდერძისათვის" 1970-5 - მაცნე ტექსტი
1971 ლილი ქუთათელაძე - პაპუნა ორბელიანის უცნობი ისტორიული პოემა "შეჭირვებანი ქართლისანი" 1971 - მრავალთავი - ტომი I ტექსტი
1973 ლილი ქუთათელაძე - ს.ს. ორბელიანის კონფესიური შეხედულებანი მისი ლექსიკონის მიხედვით 1973 - მრავალთავი - ტომი III ტექსტი
1975 ლილი ქუთათელაძე - დავით რექტორისეული ანთოლოგია 1821-1823 წწ. 1975 - მრავალთავი - ტომი IV ტექსტი


კოლექტიური ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1946 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - აკად. ს. ჯანაშიას საერთო რედაქციით - ტომი I - დასაბეჭდად მომზადებულია ხელნაწერთა განყოფილების თანამშრომლების ლ. ქუთათელაძისა და ნ. კასრაძის მიერ ილია აბულაძის ხელმძღვანელობითა და რედაქციით 1946 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი I ტექსტი
1951 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - ტომი II - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული ლილი ქუთათელაძის მიერ - ილია აბულაძის რედაქციით 1951 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი II ტექსტი
1953 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - ტომი VI - შედგენილია და დასაბეჭდად მომზადებული ნ. კასრაძის, ე. მეტრეველის, ლ. მეფარიშვილის, ლ.ქუთათელაძისა და ქ. შარაშიძის მიერ - ალ.ბარამიძის რედაქციით 1953 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი VI ტექსტი
1955 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის ხელნაწერები (A) კოლექცია - ალექსანდრე ბარამიძის რედაქციით - ტომი V - შეადგინა ლილი ქუთათელაძემ 1955 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი V ტექსტი
1958 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ახალი (Q) კოლექციისა - ტომი II - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, თ. ენუქიძის, ნ. კასრაძის, ელ. მეტრეველის, ლ. ქუთათელაძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ილ. აბულაძის რედაქციით 1958 - ხელნაწერთა აღწერილობა - Q კოლექცია - ტომი II ტექსტი
1959 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი I - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, თ. ენუქიძის, ნ. კასრაძის, ლ. ქუთათელაძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1959 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი I ტექსტი
1963 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი III - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ენუქიძის, ე. მეტრეველის, მ. ქავთარიას, ლ. ქუთათელაძის, მ. შანიძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1963 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი III ტექსტი
1969 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი VI - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, ლ. ქაჯაიამ, ლ. ქუთათელაძემ, მ. შანიძემ და ც. ჭანკიევმა ე. მეტრეველის რედაქციით 1969 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი VI ტექსტი
1973 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი VII - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ, ლ. ქაჯაიამ, ლ. ქუთათელაძემ და ც. ჭანკიევმა ელ. მეტრეველის რედაქციით 1973 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი VII ტექსტი
1973 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I1 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ და ლ. ქუთათელაძემ ელ. მეტრეველის რედაქციით 1973 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.1 ტექსტი
1976 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I2 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, ც. კახაბრიშვილმა, თ. მგალობლიშვილმა, მ. ქავთარიამ, ლ. ქუთათელაძემ და ც. ჯღამაიამ ელ. მეტრეველის რედაქციით 1976 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.2 ტექსტი
1980 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I3 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ, ლ. ქუთათელაძემ ელ. მეტრეველის რედაქციით 1980 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.3 ტექსტი
1985 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I4 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, მ.ქავთარიამ, ლ.ქუთათელაძემ ელ.მეტრეველის რედაქციით 1985 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.4 ტექსტი
1986 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი II1 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, ც.კახაბრიშვილმა, მ.ქავთარიამ, ლ.ქუთათელაძემ, ც.ჭანკიევმა, ლ.ხევსურიანმა ელენე მეტრეველის რედაქციით 1986 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი II - ნ.1 ტექსტი