1959 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია

წიგნის სათაური:
1959 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. I


სრული სათაური:
1959 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. I - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1959
რედაქტორი:
ილია აბულაძე


რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259164
სარჩევი