შანიძე აკაკი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1939 ა. შანიძე და ა. ბარამიძე - საქართველოს მუზეუმის S ფონდის აღწერილ ხელნაწერთა საძიებელი 1939 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი II ტექსტი
1940 ა. შანიძე, ვ. ფუთურიძე - სამენოვანი წარწერა გრემში 1940 - ენიმკის მოამბე - ტომი V-VI ტექსტი
1959 აკაკი შანიძე - Грузинская надпись XIII века в сел. Кош 1959 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. I ტექსტი
1971 აკაკი შანიძე - ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში და მისი ტიპიკონი: ტიპიკონის ქართული რედაქცია 1971 - შანიძე აკაკი - ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში და მისი ტიპიკონი -
1972 აკაკი შანიძე - Заметки о научной деятельности Владимира Сардионовича Путуридзе 1972 - აღმოსავლური ფილოლოგია - II -
1972 აკაკი შანიძე - ბალიჭური სარკოფაგის წარწერა 1972-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი