ბურჯანაძე შოთა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1948 შოთა ბურჯანაძე - სოლომონ I (პოლიტიკური მიმოხილვა) 1948 - შოთა ბურჯანაძე - სოლომონ I (პოლიტიკური მიმოხილვა) ტექსტი
1959 შოთა ბურჯანაძე - ლიხთ-იმერეთის 1737 წლის რუკა როგორც ფეოდალური საქართველოს ისტორიის პირველწყარო 1959 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. I ტექსტი
1960 შოთა ბურჯანაძე - იმერეთის სამეფოს პოლიტიკური ისტორიისათვის 1784-1789 წწ. 1960 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. II ტექსტი
1961 შოთა ბურჯანაძე - იმერეთის სამეფო 1768-1784 წლებში 1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III ტექსტი
1962 შოთა ბურჯანაძე - იმერეთის სამეფოს საშინაო პოლიტიკა 1789-1802 წლებში 1962 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. IV ტექსტი
1962 ნიკო დადიანი - "ქართველთ ცხოვრება" - ტექსტი გამოსცა, წინასიტყვაობა, გამოკვლევა, კომენტარები, საძიებლები და ლექსიკონები დაურთო შ. ბურჯანაძემ 1962 - ნიკო დადიანი - "ქართველთ ცხოვრება" ტექსტი
1967 შოთა ბურჯანაძე - იმერეთის სამეფოს ურთიერთობა რუსეთთან სოლომონ მეორის დროს (1794-1810 წწ.) 1967-3 - მაცნე ტექსტი
1967 შოთა ბურჯანაძე - იმერეთის სამეფოს ურთიერთობა რუსეთთან სოლომონ მეორის დროს (1794-1810 წწ.) - II 1967-4 - მაცნე ტექსტი