1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია

წიგნის სათაური:
1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III


სრული სათაური:
1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1961
რედაქტორი:
ილია აბულაძე


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259168
სარჩევი
 • ციალა ქურციკიძე - სიტყვის განმარტების ერთი ხერხი საბას ლექსიკონში
 • ბესარიონ კიკვიძე - ორი სინონიმური წყვილი ძველ ქართულში
 • ნ. ათანელიშვილი - "ამიარანდარეჯანიანის" ერთი ნუსხის გამო
 • თორნიკე ჭყონია - სულხან-საბა ორბელიანის "სწავლა ვნებისათჳს" და მისი აპოკრიფული წყარო
 • ციალა ჯღამაია - იოდასაფის საგალობლის ახალი ვარიანტი
 • ცისანა აბულაძე - არზრუმის ვილაიეთის 1592 წლის კანუნ-ნამე
 • მაია მამაცაშვილი - შეიხ საად ედ-დინ რახაი ჰაფელის პოემის "ლეილი ვო მაჯნუნისა" და ქართული "ლეილ-მაჯნუნიანის" ურთიერთობისათვის
 • აკაკი კლიმიაშვილი - საეკლესიო ლაშქრის საკითხისათვის ფეოდალურ საქართველოში
 • შოთა ბურჯანაძე - იმერეთის სამეფო 1768-1784 წლებში
 • ელენე მაჭავარიანი - ვანის ოთხთავის (A-1335) ახლადაღმოჩენილი პირი
 • ელისო აბრამიშვილი - დ. ყიფიანისა და გრ. ორბელიანის რამდენიმე უცნობი წერილი
 • შალვა გოზალიშვილი - სერგეი მესხის წერილები აკაკი წერეთელთან
 • ელენე კელენჯერიძე - უორდროპისეული ქართული ხელნაწერების აღწერილობა ე.თაყაიშვილისა
 • Е. Такаишвили - Рукописи Оксфордской библиотеки, приобретенные в Тифлисе Оливером Вардропом
 • ილია აბულაძე - იპოლიტე რომაელის ქრონიკონის ძველი ქართული ვერსია
 • ლალი ალექსი-მესხიშვილი - მასალები ხელნაწერთა მიკროფლორის შესწავლისათვის
 • ელენე მეტრეველი - ლ. ძოწენიძე, რუსული აპოვთეგმატას ქართული რედაქციები
 • ელენე მეტრეველი - ერთი რეპლიკის გამო