მაჭავარიანი ელენე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 ელენე მაჭავარიანი - ვანის ოთხთავის დეკორაციული მორთულობა 1960 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. II ტექსტი
1961 ელენე მაჭავარიანი - ვანის ოთხთავის (A-1335) ახლადაღმოჩენილი პირი 1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III ტექსტი
1963 ელენე მაჭავარიანი - ლაფსყალდის ხელნაწერის დეკორატიული მორთულობა 1963 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. V ტექსტი
1971 ქართული ხელნაწერები - ქართულ ხელნაწერთა მინიატურების ნაკრები - შეადგინა ელენე მაჭავარიანმა 1971 - ქართული ხელნაწერები ტექსტი
1985 ელენე მაჭავარიანი - Фронтисписи грузинских художественных рукописей IX-XIII вв. 1985 - მრავალთავი - ტომი XI ტექსტი
2007 ელენე მაჭავარიანი - მხატვრულად გაფორმებული ქართული ხელნაწერი: შრომის ორგანიზაციის ზოგიერთი საკითხისათვის 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2015 ელენე მაჭავრიანი - შუა საუკუნეების ხელნაწერი წიგნის ფასი 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2015 ელენე მაჭავრიანი - ქართულ მოხატულ ხელნაწერთა შესწავლის ისტორია 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი