1985 - მრავალთავი - ტომი XI

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
1985 - მრავალთავი - ტომი XI


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი XI - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1985


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259009

PDF ვერსია


სარჩევი
 • ნარგიზა გოგუაძე - მეტაფრასული კრებულების ურთიერთმიმართებისათვის
 • თამილა მგალობლიშვილი - ევსევი ალექსანდრიელის სახელით ცნობილი ერთი თხზულების წყაროს საკითხი
 • ნინო მელიქიშვილი - იოსებ ფლავიოსის თხზულების "იუდეველთა სიძველეთას" ქართული თარგმანის არსებული ნუსხები და მათი ბერძნული წყარო
 • თამარ ოთხმეზური - გრიგოლ ღვთისმეტყველის IV სიტყვის კომენტარის ქართული ვერსია (ბერძნულ ვერსიასთან შედარების შედეგები)
 • მაია რაფავა - მეცნიერებათა კლასიფიკაცია ამონიოს ერმისის მოძღვრებაში
 • ლია სამყურაშვილი - არაბიზმები "წიგნი სააქიმოჲ"-ში
 • ნინო ქაჯაია - ბასილი კაპადოკიელის ეპისტოლეთა ძველი ქართული თარგმანები
 • ანა ღამბაშიძე - იოსებ ჰიმნოგრაფის ერთი კანონის ქართული რედაქციები
 • ნინო შალამბერიძე - პელაგია ანტიოქელის ცხოვრების კიმენურ და მეტაფრასულ რედაქციათა ქართული თარგმანების ურთიერთმიმართების ზოგიერთი მომენტი
 • უჩა ცინდელიანი - ძიებანი ძველი ქართულის ლექსიკიდან
 • ლალი ჯღამაია - გიორგი მთაწმინდელის "თუენის" ერთი ბერძნული წყარო
 • ელენე მაჭავარიანი - Фронтисписи грузинских художественных рукописей IX-XIII вв.
 • ნანა ყანჩაველი - აბდ არ-რაჰმან ღაზიღუმუქელის თხზულების "დაღესტნისა და ჩეჩნეთის დაცემის" ახალი რედაქცია
 • ციური აბულაძე - М. А. Усманов Жалованные акты Джучиева Улуса XIV-XVI веков, Казань, 1979 г.
 • ელენე ცაგარეიშვილი - А Г Маргарян, "Некоторые вопросы истории Северной Армении и Грузии XII в." (на арм. яз.)
 • ლამარა ქაჯაია - ხელნაწერთა ინსტიტუტში შემოსული ახალი მასალა
 • Геннадий Павлович Енин - К литературной истории сказания о даре Шаха Аббаса