1963 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. V

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია

წიგნის სათაური:
1963 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. V


სრული სათაური:
1963 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. V - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1963
რედაქტორი:
ილია აბულაძე


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259170
სარჩევი
 • ნარგიზა გოგუაძე - თანდებულიანი ნაცვალსახელები ძველ ქართულში
 • ციალა ქურციკიძე - ტერმინ "კარანის" განმარტებისათვის
 • ნ. ათანელიშვილი - "ამიარანდარეჯანიანის" რედაქციები
 • მიხეილ ქავთარია - ალ. ჭავჭავაძის უცნობი ავტოგრაფები
 • ცაცა ჭანკიევი - ეგნატე იოსელიანის ლიტერატურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის
 • ლამარა ქაჯაია - პუნქტუაცია ძველ ქართულ ხელნაწერებში (V-X სს.)
 • ილია აბულაძე - ქართულ-სომხური ფილოლოგიური შტუდიები: "მრავალთავის" ზოგიერთი თავის წყარო: V. სებერიანე გაბალონელი, მოციქულთა სახსენებელი
 • თორნიკე ჭყონია - ერთი ძეგლი გნომური ლიტერატურისა
 • ნანა ყანჩაველი - აღალარ-ხანის წერილები მ. არღუთინსკი-დოლგორუკისადმი
 • ელენე მაჭავარიანი - ლაფსყალდის ხელნაწერის დეკორატიული მორთულობა
 • ანა ბაქრაძე - თუმანიშვილთა გენეალოგიის დადგენის ცდა (XV-XVII სს.)
 • აკაკი კლიმიაშვილი - მორიგე ლაშქრის საკითხისათვის XVIII ს-ის II ნახევრის აღმოსავლეთ საქართველოში
 • ჯუმბერ ოდიშელი - დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის ვინაობის საკითხისათვის
 • ლალი ალექსი-მესხიშვილი - ხელნაწერთა დაზიანების გამომწვევი სოკოების წინააღმდეგ ზოგიერთი პრეპარატის გამოცდის შედეგები
 • ელენე მეტრეველი - ტრ. რუხაძე, ქართულ-რუსული ლიტერატურული ურთიერთობის ისტორიიდან XVI-XVIII სს.