ოდიშელი ჯუმბერ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 ჯუმბერ ოდიშელი - დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის ვინაობის საკითხისათვის 1963 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. V ტექსტი
1964 ჯუმბერ ოდიშელი - აღმოსავლეთ საქართველოს პოლიტიკური ისტორიისათვის (XIX-XVII სს.) 1964 - კრებული: XIV-XVIII სს. რამდენიმე ქართული ისტორიული დოკუმენტი -
1966 ჯუმბერ ოდიშელი - ქართული დიპლომატიკის ისტორიიდან (ზოგიერთი სასისხლო სიგელის შესახებ) 1966-4 - მაცნე ტექსტი
1968 მცირე ქრონიკები (კინკლოსების ისტორიული მინაწერები) - ტექსტები გამოსცა, შესავალი წერილი და კომენტარები დაურთო ჯუმბერ ოდიშელმა 1968 - ჯუმბერ ოდიშელი - მცირე ქრონიკები ტექსტი
2010 ჯუმბერ ოდიშელი - ისტორიულ-პუბლიცისტური ნარკვევები 2010 - ჯ. ოდიშელი - ისტორიულ-პუბლიცისტური ნარკვევები ტექსტი