კლიმიაშვილი აკაკი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1961 აკაკი კლიმიაშვილი - საეკლესიო ლაშქრის საკითხისათვის ფეოდალურ საქართველოში 1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III ტექსტი
1962 აკაკი კლიმიაშვილი - საარტილერიო მშენებლობა აღმოსავლეთ საქართველოში XVIII ს-ის II ნახევარში 1962 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. IV ტექსტი
1963 აკაკი კლიმიაშვილი - მორიგე ლაშქრის საკითხისათვის XVIII ს-ის II ნახევრის აღმოსავლეთ საქართველოში 1963 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. V ტექსტი
1964 აკაკი კლიმიაშვილი - მასალები XV-XVIII სს. ქართლისა და კახეთის სადროშოების ისტორიისათვის 1964 - კრებული: XIV-XVIII სს. რამდენიმე ქართული ისტორიული დოკუმენტი -
1966 აკაკი კლიმიაშვილი - ზემო ქართლის მდევრობის განწესება 1772 წლისა 1966-1 - მაცნე ტექსტი