გოგუაძე ნარგიზა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1983 ნარგიზა გოგუაძე - მეტაფრასული კრებულების მომგებელნი - აფხაზეთის კათალიკოსები - ევდემონ ჩხეტიძე და ექვთიმე საყვარელიძე 1983 - მრავალთავი - ტომი X ტექსტი
1986 ნარგიზა გოგუაძე - სექტემბრის თვის მეტაფრასების ათონური ნუსხა 1986 - მრავალთავი - ტომი XII ტექსტი