1983 - მრავალთავი - ტომი X

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
1983 - მრავალთავი - ტომი X


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი X - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1983


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259007

PDF ვერსია


სარჩევი
 • ელენე მეტრეველი - ილია აბულაძე
 • მაია რაფავა - "რაზე მუშაობთ, რას აქვეყნებთ?" (ილ. აბულაძის მიმოწერიდან საბჭოთა და უცხოელ მეცნიერებთან)
 • ალექსანდრე ბარამიძე - სამშვილდის წარწერის დარეჯანი
 • ბერნარ უტიე - კ. კეკელიძე და ქართული ლექციონარის საკითხები
 • ჟან პიერ მაე - Sur le mythe de la chute dans la vie apokriphe d'Adam (version georgienne)
 • თამილა მგალობლიშვილი - მრავალთავის ერთი საკითხავის წყარო
 • უჩა ცინდელიანი - ერთი რედაქციული თავისებურების გამო "მეფეთა წიგნებში" (მოკლე რედაქცია)
 • ზურაბ სარჯველაძე - ვენაში დაცული "ქებაჲ-ქებათაჲს" ტექსტისათვის
 • ბაქარ გიგინეიშვილი - ერთი სემანტიკური უნივერსალიის შესახებ
 • ელენე დოჩანაშვილი - ძჳნად სიტყვის მნიშვნელობისათვის
 • მაია რაფავა - ძველი ქართული წერილობითი ცნობები ერთი სასვენი ნიშნის შესახებ
 • მაია მამაცაშვილი - რამდენიმე ტერმინის დადგენისათვის "გრიგოლ ხანძთელის ვხოვრების" ტექსტში
 • ლალი ჯღამაია - მეორე გალობის საკითხი X საუკუნის ქართულ ჰიმნოგრაფიულ კანონში
 • ლელა მიქაძე - იოანე მინჩხის უცნობი საგალობელი
 • გულნარა ნინუა - ფსევდომაკარის თხზულებათა ქართული თარგმანების კრებულის შედგენილობა
 • ნინო ქაჯაია - ბასილი კაპადოკიელის მეორე ეპისტოლის ქართული თარგმანები
 • რუსუდან გვარამია - ბასილი კაპადოკიელის მეორე ეპისტოლის არაბული ვერსია და მისი მიმართება ადრეულ ქართულ რედაქციასთან
 • ლიანა ახობაძე - არსენ იყალთოელის თარგმანების ერთი სტილისტური თავისებურების შესახებ
 • ნარგიზა გოგუაძე - მეტაფრასული კრებულების მომგებელნი - აფხაზეთის კათალიკოსები - ევდემონ ჩხეტიძე და ექვთიმე საყვარელიძე
 • ციალა კახაბრიშვილი - მესხ მელექსეზე "თქმული"
 • დავით ჟღენტი - პატმოსის მონასტრის ორი ქართული დოკუმენტი
 • ქეთევან ბაგრატიონ-ორსინი, ილია ტაბაღუა - ქართული ელჩობა ევროპაში (ნიკიფორე ირბახი - XVII ს.)
 • ელენე ცაგარეიშვილი - სტეფანოს ორბელიანის "სისაკანის სახლის ისტორიის" წყაროთა საკითხისათვის
 • ნანა ყანჩაველი - თეიმურაზ II-ის წერილი ნურსალ-ბეგისადმი
 • ედიშერ ხოშტარია (ბროსე) - რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებული რამდენიმე დოკუმენტი
რეცენზიები
 • ციალა ქურციკიძე - ორი საყურადღებო გამოკვლევა არსენ იყალთოელის ღვაწლის შესახებ კანონიკურ მწერლობაში
 • მანანა დოლაქიძე - ახალი ნაშრომი ილარიონ ქართველის ცხოვრების შესახებ
 • ლელა ხაჩიძე - მ. სტოუნის "ეზრა IV-ის სომხური ვერსია"
ინფორმაცია
 • თამილა ებანოიძე - ჰილის სახელობის სამონასტრო ხელნაწერთა ბიბლიოთეკა
ანგარიშები