ბაგრატიონ-ორსინი ქეთევან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1983 ქეთევან ბაგრატიონ-ორსინი, ილია ტაბაღუა - ქართული ელჩობა ევროპაში (ნიკიფორე ირბახი - XVII ს.) 1983 - მრავალთავი - ტომი X ტექსტი