ტაბაღუა ილია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1964 ილია ტაბაღუა - Материалы о Грузии в архивах Франции 1964-3 - მაცნე ტექსტი
1965 ილია ტაბაღუა - სულხან-საბა ორბელიანის ელჩობა საფრანგეთში 1965-3 - მაცნე ტექსტი
1965 ილია ტაბაღუა - სულხან-საბა ორბელიანის ელჩობა საფრანგეთში - II 1965-5 - მაცნე ტექსტი
1966 ილია ტაბაღუა - ევროპაში სულხან-საბა ორბელიანის დიპლომატიური მისიის შედეგები 1966-6 - მაცნე ტექსტი
1974 ილია ტაბაღუა - ახალი ცნობები ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ 1974-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1974 ილია ტაბაღუა - ფრანგი ისტორიკოსი ნაპოლეონ I-ის დროს საფრანგეთისა და იმერეთის ურთიერთობის შესახებ 1974-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 ქეთევან ბაგრატიონ-ორსინი, ილია ტაბაღუა - ქართული ელჩობა ევროპაში (ნიკიფორე ირბახი - XVII ს.) 1983 - მრავალთავი - ტომი X ტექსტი
1984 ილია ტაბაღუა - საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნთსაცავებში (XIII-XVI სს.) 1984 - ტაბაღუა ილია - საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნთსაცავებში ტექსტი
1986 ილია ტაბაღუა - საქართველოში საფრანგეთის კონსულების მოღვაწეობის ისტორიიდან (1821-1921 წწ.) 1986-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 ილია ტაბაღუა - საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნთსაცავებში (XIII-XX სს-ის პირველი მეოთხედი) - ტომი II (1600-1628 წწ.) 1986 - ტაბაღუა ილია - საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნთსაცავებში - ტომი II ტექსტი
1987 ილია ტაბაღუა - საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნთსაცავებში (XIII-XX სს-ის პირველი მეოთხედი) - ტომი III (1628-1633 წწ.) 1987 - ტაბაღუა ილია - საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნთსაცავებში - ტომი III ტექსტი