1965-5 - მაცნე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - 1965-5

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების ორგანო - 1965-5 - თბილისი - 1965

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/162887

სარჩევი
  • ილია ტაბაღუა - სულხან-საბა ორბელიანის ელჩობა საფრანგეთში - II
  • დარეჯან მეგრელაძე - გლეხთა ეკონომიური მდგომარეობისათვის XVII-XVIII სს. ქართლის მასალების მიხედვით
  • გურამ შარაძე - ფარსადან გორგიჯანიძის "საქართველოს ისტორიის" ერთი ადგილის მნიშვნელობის შესახებ ჟამთააღმწერლის ცნობის დასაზუსტებლად