მეგრელაძე დარეჯან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 დარეჯან მეგრელაძე - მასალები XVIII ს. ოციანი წლების ქართლ–კახეთის ისტორიისათვის 1960 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 33 ტექსტი
1963 დარეჯან მეგრელაძე - მასალები საქართველოს ეკონომიური ისტორიისათვის 1963 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 35 ტექსტი
1963 დარეჯან მეგრელაძე - გლეხთა კატეგორიების საკითხისათვის XVII-XVIII სს. აღმოსავლეთ საქართველოში 1963-3 - მაცნე ტექსტი
1965 დარეჯან მეგრელაძე - გლეხთა ეკონომიური მდგომარეობისათვის XVII-XVIII სს. ქართლის მასალების მიხედვით 1965-5 - მაცნე ტექსტი
1967 დარეჯან მეგრელაძე - დაღესტან-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან 1967-6 - მაცნე ტექსტი
1970 დარეჯან მეგრელაძე - ფეოდალური მეურნეობის ისტორიიდან (დიასახლისი) 1970 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი I -
1971 დარეჯან მეგრელაძე - "ხელმწიფის კარის გარიგების" ერთი ადგილის განმარტებისათვის 1971-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1971 დარეჯან მეგრელაძე - იონა ხელაშვილის ბიოგრაფიისათვის 1971 - მრავალთავი - ტომი I ტექსტი
1978 დარეჯან მეგრელაძე - ისევ სიმონ მეფის 1594 წლის საბუთის შესახებ 1978-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 დარეჯან მეგრელაძე - ფეოდალური საქართველოს სოციალური ისტორიიდან (მომართებული) 1980-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1989 დარეჯან მეგრელაძე - დავით აღმაშენებლის ანდერძის ერთი ადგილის გარკვევისათვის 1989-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1989 დარეჯან მეგრელაძე - ქრ. შარაშიძის ცხოვრება და მოღვაწეობა 1989 - მრავალთავი - ტომი XV ტექსტი
1993 დარეჯან მეგრელაძე - ნატყუარია თუ არა 1594 წ. სიმონ I-ის მიერ გაცემული წყალობის წიგნი? 1993-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი