1980-3 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1980-3

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1980-3 - თბილისი - 1980

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/169151

სარჩევი
 • თინათინ ყაუხჩიშვილი - კავკასიის ტომების საკითხისათვის ანტიკური წყაროების მიხედვით
 • ზურაბ ცინცაძე - გურიის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა XIX საუკუნეში
 • Виниградов В., Бараниченко Н. - Об одном аспекте грузино-вайнахских взаимоотношений в XVI-XVII вв.
 • გულქან ჟორჟოლიანი - ქართლის სამეფოს პოლიტიკური მდგომარეობა ირანთან ურთიერთობის ფონზე XVII ს-ის II მეოთხედში
 • დარეჯან მეგრელაძე - ფეოდალური საქართველოს სოციალური ისტორიიდან (მომართებული)
 • დავით ჟღენტი - ირანის კომპრომისული პოლიტიკის საკითხისათვის XVII ს-ის აღმოსავლეთ საქართველოში
 • გურამ ღუდუშაური - ათონის მთის ივერთა მონასტრის ისტორიის მთავარი ეტაპები
 • მზია სურგულაძე - ARENGA (ჯერჩინება) XI-XIII სს. მეფეთა შეწირულების სიგელებში
 • გიორგი გოზალიშვილი - პონტოს სამეფოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის საკითხისათვის
 • მიხეილ სვანიძე - "ქათიბ ჩელების ცნობები საქართველოსა და კავკასიის შესახებ", თურქულიდან თარგმნა, შესავალი შენიშვნები და საძიებლები დაურთო გიული ალასანიამ, რედაქტორი სერგი ჯიქია, თბ. 1978 (რეცენზია)
 • გიორგი ანჩაბაძე - ისტორიკოსი ნიკო დადიანი