გოზალიშვილი გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1925 გიორგი გოზალიშვილი - ულუ-დავითის დროინდელი საეკლესიო კრების დადგენილება 1925 - საისტორიო მოამბე - I ტექსტი
1927 გიორგი გოზალიშვილი - 1832 წლის შეთქმულების მასალებიდან 1927 - საქართველოს არქივი - II -
1927 გიორგი გოზალიშვილი - გლეხთა მდგომარეობის ისტორიის მასალებიდან მე-19 ს. პირველ მეოთხედში 1927 - საქართველოს არქივი - II -
1935 გიორგი გოზალიშვილი - 1832 წლის შეთქმულება - ტომი პირველი 1935 - გოზალიშვილი გიორგი - 1832 წლის შეთქმულება -
1940 გიორგი გოზალიშვილი - კასპიის კარი 1940 - ენიმკის მოამბე - ტომი V-VI ტექსტი
1946 გიორგი გოზალიშვილი - არის თუ არა ბერძნულ-ლათინური წყაროებით ბაკური იბერიის მეფე? 1946 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი I ტექსტი
1960 გიორგი გოზალიშვილი - ჯვაროსანთა IV ლაშქრობა და ბიზანტია 1960 - თსუ შრომები - ტ.87 ტექსტი
1980 გიორგი გოზალიშვილი - პონტოს სამეფოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის საკითხისათვის 1980-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი