1925 - გოზალიშვილი გიორგი - ულუ-დავითის დროინდელი საეკლესიო კრების დადგენილება

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


ნაშრომი:

გიორგი გოზალიშვილი - ულუ-დავითის დროინდელი საეკლესიო კრების დადგენილება - გვ.219-224

კრებული:

1925 - საისტორიო მოამბე - I

რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

შინაარსი

ნაშრომში გამოქვეყნებულია შემდეგი საბუთები: