1927 - საქართველოს არქივი - II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1927 - საქართველოს არქივი - II

სრული სათაური:

საქართველოს არქივი - წიგნი II - ცენტრარქივის გამოცემა - ტფილისი - 1927

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/201696

სარჩევი