ანჩაბაძე გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1980 გიორგი ანჩაბაძე - ისტორიკოსი ნიკო დადიანი 1980-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1981 გიული ალასანია, გიორგი ანჩაბაძე - ქართული საბჭოთა წყაროთმცოდნეობა 1981-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1984 გიორგი ანჩაბაძე - ქართული ლაშქრის საბრძოლო წყობა და ბრძოლის წარმოების ხერხები თეიმურაზ II-ის "სარკე თქმულთა ანუ დღისა და ღამის გაბაასების" მიხედვით 1984-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 გიორგი ანჩაბაძე - "შიდა ლაშქრის" ("შიდა სპას") მნიშვნელობის გარკვევისათვის 1987-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 გიორგი ანჩაბაძე - ჯუანშერი და მისი "ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა" 1987-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 გიორგი ანჩაბაძე - "ძეგლი ერისთავთა" როგორც წყარო სამხედრო საქმის ისტორიისათვის ქართლის მთიანეთში 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -
1988 გიორგი ანჩაბაძე - სეხნია ჩხეიძის "ცხოვრება მეფეთა", როგორც სამხედრო-საისტორიო წყარო 1988-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2007 Юрий Чиковани - Род Абхазских князей Шервашидзе (Историко генеалогическое исследование) 2007 - ჩიქოვანი იური - Род Абхазских князей Шервашидзе შერვაშიძეები-1

შერვაშიძეები-3

2009 გიორგი ანჩაბაძე - ჰიდრონიმების "ეგრისწყალისა" და "დრაკონის" იდენტიფიკაციისათვის 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი