2007 - ჩიქოვანი იური - Род Абхазских князей Шервашидзе

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
ბაგრატიონთა გერბისაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
შერვაშიძეები-1

შერვაშიძეები-3წიგნის სათაური:

Юрий Чиковани - Род Абхазских князей Шервашидзе

სრული სათაური:

Юрий Чиковани - Род Абхазских князей Шервашидзе (Историко генеалогическое исследование) - თბილისი - 2007

რესურსები ინტერნეტში:
შინაარსი

Г. З. Анчабадзе - Князья Шервашидзе-Чачба (К истории феодального рода)

И. Л. Бичикашвили - Генеалогия князей Шервашидзе, таблица А

Ю. К. Чиковани, И. Л. Бичикашвили - Генеалогия князей Шервашидзе, таблицы №1-2

Ю. К. Чиковани - Генеалогия князей Шервашидзе, таблицы №3-26