ბიჭიკაშვილი იოსებ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2002 იური ჩიქოვანი - ქართული წარჩინებული გვარები - თავადი ჭავჭავაძეები
 • ი. ბიჭიკაშვილი - ისტორიული ნარკვევი თავად ჭავჭავაძეთა საგვარეულოს შესახებ
2002 - ჩიქოვანი იური - თავადი ჭავჭავაძეები ტექსტი
2004 იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი, შოთა ჩხეიძე - ჩხეიძეთა საგვარეულო
 • ი. ბიჭიკაშვილი, შ. ჩხეიძე - ჩხეიძეთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
 • ი. ბიჭიკაშვილი - ჩხეიძეების (ჩხეტიძეების) გენეალოგია, ტაბულა №1;
 • ი. ბიჭიკაშვილი - თავად ჩხეიძეთა გენეალოგია, ნუსხა №1;
 • ი. ჩიქოვანი, ი. ბიჭიკაშვილი - საარქივო მასალა, წყაროები და სამეცნიერო ლიტერატურა;
 • ი. ბიჭიკაშვილი - საქართველოს ფეოდალური იერარქია (დანართი №1)
 • გეორგიევსკის ტრაქტატი - ქართლ-კახეთის თავად-აზნაურთა სია - (დანართი №2) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა
 • იოანე ბატონიშვილი - შემოკლებით აღწერა საქართველოსა შინა მცხოვრებთა თავადთა და აზნაურთა გვარებისა (1799 წ.). თბ., 1997 - (დანართი №3) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა
 • ქართლის და კახეთის თავადების სია (შედგენილი 1850 წ.). სპბ., 1851. - (დანართი №4) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა
 • საქართველოს თავადების სია (XVIII ს. – XX ს.-ის დასაწყისი) - (დანართი №5) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა
 • Табель о рангах (с изменениями и дополнениями XVIII - нач. XX вв.) - (დანართი №6) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა
 • Части Родословной книги Департамента Герольдии Правительствующего Сената Российской империи - (დანართი №7) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა
 • თავად ჩხეიძეთა საოჯახო ნუსხები - (დანართი №8) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა
 • ი. ბიჭიკაშვილი - საქართველოს სამეფოს სახელმწიფო მმართველობა. სახელმწიფო მმართველობა XII-XIII საუკუნეებში (დანართი №9)
2004 - ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ, ჩხეიძე შოთა - ჩხეიძეთა საგვარეულო ჩხეიძეები

დანართი

2005 იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - I. მიქელაძეთა საგვარეულო, II. მხეიძეთა საგვარეულოები 2005 - ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - I. მიქელაძეთა საგვარეულო, II. მხეიძეთა საგვარეულოები მიქელაძეები

მხეიძეები
დანართი

2006 Юрий Чиковани - Князья Макашвили; Князья Чичуа (Генеалогическое исследование) 2006 - ჩიქოვანი იური - Князья Макашвили; Князья Чичуа ტექსტი
2007 Юрий Чиковани - Род Абхазских князей Шервашидзе (Историко генеалогическое исследование) 2007 - ჩიქოვანი იური - Род Абхазских князей Шервашидзе შერვაშიძეები-1

შერვაშიძეები-3

- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - ამირეჯიბები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად ამირეჯიბების საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად ამირეჯიბთა საგვარეულო ნუსხები, ნუსხა № 1
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - ამირეჯიბები ტექსტი
- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - ვეზირიშვილები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად ვეზირიშვილთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - ვეზირიშვილები ტექსტი
- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - თარხან-მოურავები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად თარხან-მოურავთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - თარხან-მოურავები ტექსტი
- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - თაქთაქიშვილები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად თაქთაქიშვილთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - თაქთაქიშვილები ტექსტი
- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - თუმანიშვილები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად თუმანიშვილთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - თუმანიშვილები ტექსტი
- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - მაღალაშვილები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად მაღალაშვილთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - მაღალაშვილები ტექსტი
- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - მელიქიშვილები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად მელიქიშვილთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - მელიქიშვილები ტექსტი
- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - სოლოღაშვილები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად სოლოღაშვილთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - სოლოღაშვილები ტექსტი
- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - სუმბათაშვილები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად სუმბათაშვილთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად სუმბათაშვილთა საგვარეულო ნუსხები, ნუსხები № 1
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - სუმბათაშვილები ტექსტი
- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - ფავლენიშვილები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად ფავლენიშვილთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - ფავლენიშვილები ტექსტი
- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - ფალავანდიშვილები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად ფალავანდიშვილთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად ფალავანდიშვილთა საგვარეულო ნუსხები, ნუსხა № 1
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - ფალავანდიშვილები ტექსტი
- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - ხერხეულიძეები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად ხერხეულიძეთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - ხერხეულიძეები ტექსტი
- იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - ჯავახიშვილები
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად ჯავახიშვილთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი
 • იოსებ ბიჭიკაშვილი - თავად ჯავახიშვილთა საგვარეულო ნუსხები, ნუსხები № 1-2
ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - ჯავახიშვილები ტექსტი