2005 - ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ - I. მიქელაძეთა საგვარეულო, II. მხეიძეთა საგვარეულოები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
ბაგრატიონთა გერბისაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

მიქელაძეები

მხეიძეები

დანართი


წიგნის სათაური:

იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - I. მიქელაძეთა საგვარეულო, II. მხეიძეთა საგვარეულოები

სრული სათაური:

I. მიქელაძეთა საგვარეულო, II. მხეიძეთა საგვარეულოები - (ისტორიულ-გენეალოგიური გამოკვლევა) - იური ჩიქოვანი - გენეალოგიური ტაბულებისა და ანოტაციების ავტორი, იოსებ ბიჭიკაშვილი - ისტორიული ნარკვევების ავტორი - "ქართული გენეალოგიური საზოგადოება" - ქართული წარჩინებული გვარები - სერიის მესამე წიგნი - თბილისი - 2005

რესურსები ინტერნეტში: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/4908
შინაარსი

ი. ბიჭიკაშვილი - ქართველი თავადები

ი. ბიჭიკაშვილი - მიქელაძეთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი

ი. ჩიქოვანი - თავად მიქელაძეთა გენეალოგია, ნუსხები №1-65

ი. ჩიქოვანი - აზნაურ მიქელაძეთა გენეალოგია, ნუსხები №66-68

ი. ბიჭიკაშვილი - მხეიძეთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი

ი. ჩიქოვანი - მხეიძეთა თავადთა ოჯახები, ნუსხები №1-12

ი. ჩიქოვანი - მხეიძეთა აზნაურთა ოჯახები, ნუსხები №13-15

ი. ბიჭიკაშვილი, ი. ჩიქოვანი - საარქივო მასალა, წყაროები და სამეცნიერო ლიტერატურა

Список Князей и дворян Имеретии (1850 г.). (დანართი №1) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა

ი. ბიჭიკაშვილი - ქართული საგვარეულო ჰერალდიკა (დანართი №2)