2002 - ჩიქოვანი იური - თავადი ჭავჭავაძეები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
ბაგრატიონთა გერბისაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

ჭავჭავაძეები


წიგნის სათაური:

იური ჩიქოვანი - თავადი ჭავჭავაძეები

სრული სათაური:

იური ჩიქოვანი - ქართული წარჩინებული გვარები - თავადი ჭავჭავაძეები - გენეალოგიური კვლევის ცენტრი - თბილისი - 2002

რესურსები ინტერნეტში: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/4582
შინაარსი

ი. ბიჭიკაშვილი - ისტორიული ნარკვევი თავად ჭავჭავაძეთა საგვარეულოს შესახებ

ი. ჩიქოვანი - თავად ჭავჭავაძეთა გენეალოგია, ნუსხები №2-10