2006 - ჩიქოვანი იური - Князья Макашвили; Князья Чичуа

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
ბაგრატიონთა გერბისაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

Pdf ვერსიაწიგნის სათაური:

Юрий Чиковани - Князья Макашвили; Князья Чичуа

სრული სათაური:

Юрий Чиковани - Князья Макашвили; Князья Чичуа (Генеалогическое исследование) - თბილისი - 2006

რესურსები ინტერნეტში:
შინაარსი

Ю. К. Чиковани - Генеалогия князей Макашвили, таблицы №3-12 и князей Чичуа, таблицы №1-19

И. Л. Бичикашвили - Генеалогия князей Макашвили, таблица №1

Ю. К. Чиковани, И. Л. Бичикашвили - Генеалогия князей Шервашидзе, таблицы №2

И. Л. Бичикашвили - Исторические очерки о князьях Макашвили и князьях Чичуа

И. Л. Бичикашвили - Государственное управление Грузинского Царства