2004 - ჩიქოვანი იური, ბიჭიკაშვილი იოსებ, ჩხეიძე შოთა - ჩხეიძეთა საგვარეულო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
ბაგრატიონთა გერბისაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

ჩხეიძეები

დანართი


წიგნის სათაური:

იური ჩიქოვანი, იოსებ ბიჭიკაშვილი, შოთა ჩხეიძე - ჩხეიძეთა საგვარეულო

სრული სათაური:

ჩხეიძეთა საგვარეულო - (ისტორიულ-გენეალოგიური გამოკვლევა) - იური ჩიქოვანი - გენეალოგიური ტაბულებისა და ანოტაციის ავტორი, იოსებ ბიჭიკაშვილი, შოთა ჩხეიძე - ისტორიული ნარკვევების ავტორები - ქართული წარჩინებული გვარები - სერიის მეორე წიგნი - თბილისი - 2004

რესურსები ინტერნეტში: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/4719
შინაარსი

ი. ბიჭიკაშვილი, შ. ჩხეიძე - ჩხეიძეთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი

ი. ბიჭიკაშვილი - ჩხეიძეების (ჩხეტიძეების) გენეალოგია, ტაბულა №1;

ი. ბიჭიკაშვილი - თავად ჩხეიძეთა გენეალოგია, ნუსხა №1;

ი. ჩიქოვანი - ი.ჩიქოვანი. თავად ჩხეიძეთა გენეალოგია, ნუსხები №2-11;

ი. ჩიქოვანი, ი. ბიჭიკაშვილი - საარქივო მასალა, წყაროები და სამეცნიერო ლიტერატურა;

ი. ბიჭიკაშვილი - საქართველოს ფეოდალური იერარქია (დანართი №1)

გეორგიევსკის ტრაქტატი - ქართლ-კახეთის თავად-აზნაურთა სია - (დანართი №2) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა

იოანე ბატონიშვილი - შემოკლებით აღწერა საქართველოსა შინა მცხოვრებთა თავადთა და აზნაურთა გვარებისა (1799 წ.). თბ., 1997 - (დანართი №3) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა

ქართლის და კახეთის თავადების სია (შედგენილი 1850 წ.). სპბ., 1851. - (დანართი №4) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა

საქართველოს თავადების სია (XVIII ს. – XX ს.-ის დასაწყისი) - (დანართი №5) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა

Табель о рангах (с изменениями и дополнениями XVIII - нач. XX вв.) - (დანართი №6) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა

Части Родословной книги Департамента Герольдии Правительствующего Сената Российской империи - (დანართი №7) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა

თავად ჩხეიძეთა საოჯახო ნუსხები - (დანართი №8) - პუბლიკაცია მოამზადა ი. ბიჭიკაშვილმა

ი. ბიჭიკაშვილი - საქართველოს სამეფოს სახელმწიფო მმართველობა. სახელმწიფო მმართველობა XII-XIII საუკუნეებში (დანართი №9)